fleetkennis

WLTP

Nieuwe WLTP-verbruikstest binnenkort verplicht: Wat betekent dit voor uw wagenpark?

De WLTP-verbruikstest is een nieuw protocol voor het meten van de uitstoot van CO2, het brandstofverbruik en andere verontreinigende stoffen van voertuigen. De WLTP vervangt de inmiddels sterk achterhaalde New European Driving Cycle (NEDC), die gebaseerd was op theoretische rijomstandigheden. De Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP), van kracht sinds september 2017, is gebaseerd op realistische rijomstandigheden en sluit daarbij beter aan bij de prestaties van het voertuig op de weg.

Hoe verloopt de overgangsperiode van NEDC naar WLTP?

Gedurende de overgangsperiode van NEDC naar WLTP gelden de CO2-waardes zoals gemeten volgens de NEDC. Vanaf september 2018 moeten fabrikanten alle nieuwe voertuigen testen volgens de nieuwe WLTP-regels. Op het officiële voertuigdocument (Certificaat van Overeenstemming – CvO) staan vanaf september 2018 dus zowel de nieuwe WLTP CO2-waarde als de oude NEDC-waarde. En die kunnen verschillen. Het onderling vergelijken van auto’s wordt hierdoor wellicht wat verwarrend. Tot 1 januari 2019 staan op het energielabel van personenauto’s enkel de NEDC-waardes (verbruik en CO2-uitstoot) vermeld.

2017

September Fase 1

Op auto’s die vanaf september 2017 voor het eerst op de markt zijn geïntroduceerd is de WLTP officieel van toepassing.

2018

September Fase 2

Vanaf september 2018 is de WLTP van toepassing op nieuw verkochte auto’s, met uitzondering van voorraad auto’s.

2019

Januari Fase 3

Vanaf september 2019 is de WLTP van toepassing op álle nieuw verkochte auto’s.

2020

September Fase 4

TNO rapporteert in de maand mei 2019 over de dan beschikbare WLTP-uitstootdata. Aan de hand van dit TNO-rapport wordt bezien of het mogelijk is om per 1 januari 2020 een op WLTP-testresultaten gebaseerde BPM-tarieftabel in de wet op te nemen.

De WLTP en de BPM

De WLTP test is in vergelijking met de NEDC strenger, waardoor deze een hogere waarde voor het aantal grammen CO2 per km noteert. De registratiebelasting Belasting Personenauto’s en Motorfietsen (BPM) is gebaseerd op de CO2-waarde, die vermeld staat op het officiële voertuigdocument Certificaat van Overeenstemming (CvO). Vanaf 1 januari 2019 geldt de WLTP als grondslag voor de BPM. Het Ministerie van Financiën heeft echter vooralsnog aangegeven dat het overgaan op de nieuwe testmethode geen negatieve invloed op de totale autobelastingen zal hebben. Het is mogelijk dat in individuele gevallen auto’s duurder of goedkoper worden.

UPDATE 16-05-2018: Het Ministerie van Financiën beschikt momenteel nog over onvoldoende WLTP-waarnemingen (registraties waarbij een effect op de BPM merkbaar is) om nieuwe BPM-tabellen te introduceren. TNO heeft de opdracht gekregen om simulaties uit te voeren. Deze moeten uiteindelijk leiden tot een op WLTP-waarden gebaseerde BPM-tabel. Deze nieuwe tabel moet, aangenomen dat de overige omstandigheden gelijk blijven, dezelfde opbrengst genereren als de huidige BPM-tabel. Omdat TNO bij deze simulaties een groot aantal aannames zal moeten doen, onder andere over in de nabije toekomst te verkopen auto’s, is het een enorm complexe opdracht. Hierdoor is de timing nu dat TNO in februari 2019 advies uitbrengt aan het Ministerie van Financiën. Indien het ministerie akkoord geeft gaat het naar de ministerraad. Daarna zullen ook de Tweede en Eerste Kamer hun goedkeuring moeten verlenen.

UPDATE 19-10-2018: Staatssecretaris Snel schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat de per 1 januari 2019 aangekondigde herziening van de BPM wordt uitgesteld. Uit het onderzoek van TNO – onderzoek naar de gevolgen van de WLTP voor de CO2-uitstoot – is namelijk niet gebleken dat de WLTP tot op heden heeft geleid tot een hogere NEDC CO2-uitstoot. TNO benadrukt dat de huidige waarnemingen met veel onzekerheid gepaard gaan. De grote spreiding van uitstootgegevens en de nog altijd beperkte hoeveelheid data leiden ertoe dat het vormen van een eenduidig beeld van eventuele effecten van de WLTP op de NEDC

CO2-uitstoot op dit moment nagenoeg onmogelijk is. Tevens lopen de CO2-uitstootcijfers per merk en fabrikant zeer ver uiteen. Daarnaast vertoont de data een sterk dalende trend van zowel de WLTP CO2-uitstoot als de NEDC CO2-uitstoot van WLTP-auto’s. Al met al is het op basis van de geanalyseerde uitstootdata niet mogelijk om te concluderen dat er sprake is van een hogere NEDC CO2-uitstoot van WLTP-auto’s als gevolg van de introductie van de nieuwe WLTP-testmethode. De bevindingen uit het rapport van TNO geven het kabinet dan ook geen aanleiding om de BPM-tarieven aan te passen.

In de autobranche en bij de belastingbetaler leven veel onzekerheden over de gevolgen van de WLTP. Mede vanwege deze onzekerheden hebben Nederlandse auto-importeurs in de afgelopen maanden forse voorraden NEDC-auto’s aangelegd, die officieel nog tot 1 september 2019 kunnen worden verkocht. De WLTP-uitstootdata die vanaf begin 2019 beschikbaar komen, bieden TNO de mogelijkheid om een meer volledig beeld van de ontwikkeling van de WLTP CO2-uitstoot en eventuele veranderingen in het wagenpark te vormen.

In mei 2019 rapporteert TNO over de analyses van de dan beschikbare WLTP-uitstootdata. Aan de hand van dit TNO-rapport wordt dan bezien of het mogelijk is om per 1 januari 2020 een op WLTP-testresultaten gebaseerde BPM-tarieftabel in de wet op te nemen. Dit betekent dat in ieder geval tot 1 januari 2020 de NEDC CO2-uitstoot de heffingsgrondslag van de BPM blijft.
Bron: Rijksoverheid.nl

UPDATE 23-10-2018: Dataleverancier Autodisk deelt in een persbericht dat de uitstoot van NEDC 2.0 (teruggerekende WLTP-waarden) gemiddeld 12 gram hoger ligt dan die van een NEDC-auto. Het Ministerie van Financiën ziet geen reden (zie update 19-10-2018) om de BPM-tabellen tussentijds aan te passen. De BPM zal daarom volgend jaar fors stijgen, stelt Autodisk.
Bron: Automotive-Managment.nl

Wat betekent de invoering van de WLTP nu voor je wagenpark?

Als de autokeuze voor de medewerker is gekoppeld aan CO2-waarden, heeft de toepassing van de WLTP invloed op de keuzemogelijkheden van de medewerker. De WLTP noteert namelijk hogere waarden voor CO2-uitstoot en brandstofverbruik. CO2-verhogende fabrieksopties worden ook meegenomen in de berekening van de CO2-uitstoot. Een aanpassing van de autoregeling kan dus voor je organisatie het overwegen waard zijn. Wij helpen je graag verder.

Nog meer informatie

Op de website wltp-info.nl presenteert RAI Vereniging de laatste (achtergrond) informatie over de diverse aspecten van de Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP). Vanzelfsprekend kun je ook contact opnemen met fleetkennis om te bespreken wat dit nieuwe testprotocol voor het wagenpark van je organisatie en autoregeling betekent.

WLTP regeling uitleganimatie RAI Vereniging

AutoTelex heeft een uitgebreid dossier online waar de verschillende delen steeds ingaan op de huidige situatie: Deel 1, Deel 2, Deel 3 en Deel 4

Vanzelfsprekend kunt u ook contact opnemen met fleetkennis om te bespreken wat dit nieuwe testprotocol voor het wagenpark van je organisatie en autoregeling betekent.