fleetkennis

WLTP

Nieuwe WLTP-verbruikstest binnenkort verplicht: Wat betekent dit voor uw wagenpark?

De WLTP-verbruikstest is een nieuw protocol voor het meten van de uitstoot van CO2, het brandstofverbruik en andere verontreinigende stoffen van voertuigen. De WLTP vervangt de inmiddels sterk achterhaalde New European Driving Cycle (NEDC), die gebaseerd was op theoretische rijomstandigheden. De Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP), van kracht sinds september 2017, is gebaseerd op realistische rijomstandigheden en sluit daarbij beter aan bij de prestaties van het voertuig op de weg.

Hoe verloopt de overgangsperiode van NEDC naar WLTP?

Gedurende de overgangsperiode van NEDC naar WLTP gelden de CO2-waardes zoals gemeten volgens de NEDC. Vanaf september 2018 moeten fabrikanten alle nieuwe voertuigen testen volgens de nieuwe WLTP-regels. Op het officiële voertuigdocument (Certificaat van Overeenstemming – CvO) staan vanaf september 2018 dus zowel de nieuwe WLTP CO2-waarde als de oude NEDC-waarde. En die kunnen verschillen. Het onderling vergelijken van auto’s wordt hierdoor wellicht wat verwarrend. Tot 1 januari 2019 staan op het energielabel van personenauto’s enkel de NEDC-waardes (verbruik en CO2-uitstoot) vermeld.

2017

September Fase 1

Op auto’s die vanaf september 2017 voor het eerst op de markt zijn geïntroduceerd is de WLTP officieel van toepassing. De BPM wordt bepaald op basis van een WLTP afgeleide NEDC waarde

2018

September Fase 2

Vanaf september 2018 is de WLTP van toepassing op alle nieuw verkochte auto’s. De BPM wordt bepaald op basis van een WLTP afgeleide NEDC waarde

2019

Januari Fase 3

Het was de bedoeling dat vanaf 1 januari 2019 de WLTP als grondslag voor de BPM voor alle nieuwe voertuigen zou gelden. Doordat de nieuwe BPM-tabel hiervoor niet klaar is zal deze datum niet worden gehaald. Zie ook De WLTP en de BPM hieronder.

2019

September Fase 4

Alle auto’s waaronder voorraadauto’s zullen getest moeten worden volgens de WLTP.

De WLTP en de BPM

De WLTP test is in vergelijking met de NEDC strenger, waardoor deze een hogere waarde voor het aantal grammen CO2 per km noteert. De registratiebelasting Belasting Personenauto’s en Motorfietsen (BPM) is gebaseerd op de CO2-waarde, die vermeld staat op het officiële voertuigdocument Certificaat van Overeenstemming (CvO). Vanaf 1 januari 2019 geldt de WLTP als grondslag voor de BPM. Het Ministerie van Financiën heeft echter vooralsnog aangegeven dat het overgaan op de nieuwe testmethode geen negatieve invloed op de totale autobelastingen zal hebben. Het is mogelijk dat in individuele gevallen auto’s duurder of goedkoper worden.

UPDATE 16-05-2018: Het Ministerie van Financiën beschikt momenteel nog over onvoldoende WLTP-waarnemingen (registraties waarbij een effect op de BPM merkbaar is) om nieuwe BPM-tabellen te introduceren. TNO heeft de opdracht gekregen om simulaties uit te voeren. Deze moeten uiteindelijk leiden tot een op WLTP-waarden gebaseerde BPM-tabel. Deze nieuwe tabel moet, aangenomen dat de overige omstandigheden gelijk blijven, dezelfde opbrengst genereren als de huidige BPM-tabel. Omdat TNO bij deze simulaties een groot aantal aannames zal moeten doen, onder andere over in de nabije toekomst te verkopen auto’s, is het een enorm complexe opdracht. Hierdoor is de timing nu dat TNO in februari 2019 advies uitbrengt aan het Ministerie van Financiën. Indien het ministerie akkoord geeft gaat het naar de ministerraad. Daarna zullen ook de Tweede en Eerste Kamer hun goedkeuring moeten verlenen.

Wat betekent de invoering van de WLTP nu voor je wagenpark?

Als de autokeuze voor de medewerker is gekoppeld aan CO2-waarden, heeft de toepassing van de WLTP invloed op de keuzemogelijkheden van de medewerker. De WLTP noteert namelijk hogere waarden voor CO2-uitstoot en brandstofverbruik. CO2-verhogende fabrieksopties worden ook meegenomen in de berekening van de CO2-uitstoot. Een aanpassing van de autoregeling kan dus voor je organisatie het overwegen waard zijn. Wij helpen je graag verder.

Nog meer informatie

Op de website wltp-info.nl presenteert RAI Vereniging de laatste (achtergrond) informatie over de diverse aspecten van de Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP). Vanzelfsprekend kun je ook contact opnemen met fleetkennis om te bespreken wat dit nieuwe testprotocol voor het wagenpark van je organisatie en autoregeling betekent.

WLTP regeling uitleganimatie RAI Vereniging

AutoTelex heeft een uitgebreid dossier online waar de verschillende delen steeds ingaan op de huidige situatie: Deel 1, Deel 2, Deel 3 en Deel 4

Vanzelfsprekend kunt u ook contact opnemen met fleetkennis om te bespreken wat dit nieuwe testprotocol voor het wagenpark van je organisatie en autoregeling betekent.