fleetkennis

fleetkennis doorloopt succesvol ISO 9001:2015 opvolgingsaudit

22 mei 2018
In april 2018 heeft bij fleetkennis, na certificering in 2017, de eerste opvolgingsaudit voor ISO 9001:2015 plaatsgevonden. De wagenparkbeheerder is deze audit zonder enige tekortkomingen doorgekomen. Een bevestiging dat binnen fleetkennis kwaliteit de drijfveer is en dat het team voldoet aan de eisen van klanten, de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de eisen van de organisatie zelf.

“We zijn erg trots op dit resultaat”, aldus Jeroen van der Rijst en Peter Franken, directie fleetkennis. Wij zijn continu op zoek naar mogelijkheden om onze processen te optimaliseren en aan te laten sluiten bij de (toekomstige) wensen van onze relaties. De richtlijnen van de ISO 9001:2015 norm vormen hierbij een belangrijk hulpmiddel.

De wereldwijd geaccepteerde ISO 9001:2015 norm toont aan dat een organisatie voldoet aan vastgestelde kwaliteitseisen en deze continu verbetert. Het ISO certificaat wordt uitgereikt aan bedrijven die de procedures en processen op orde hebben en klanttevredenheid centraal hebben staan. In dit kader heeft fleetkennis een kwaliteitssysteem ontwikkeld waarin niet alleen alle processen zijn omschreven, maar ook de klanttevredenheidsmetingen en het klachtenmanagement. Verder zijn vernieuwing en productontwikkeling belangrijke pijlers in het kwaliteitssysteem. Jaarlijks wordt de werking van dit systeem beoordeeld door het onafhankelijke auditbureau KIWA. Daarnaast voert fleetkennis ieder jaar interne audits uit om de processen efficiënt en gestructureerd te houden.

Klanttevredenheid voorop


Jeroen van der Rijst en Peter Franken, directie van fleetkennis, zijn trots op de geslaagde opvolgingsaudit “Het is een herbevestiging van wat wij in de praktijk doen. Het certificaat toont aan dat wij het kwaliteitssysteem volledig hebben geïntegreerd in onze strategie en bedrijfsprocessen. Aan de nieuwste versie zijn bovendien aspecten als leiderschap, risicomanagement, documentatie en stakeholderanalyse toegevoegd. Maar zorgen voor tevreden klanten is én blijft onze belangrijkste drijfveer.”

Over fleetkennis


Sinds de oprichting in 2010 heeft fleetkennis een eigen kijk op operationeel wagenparkbeheer; fleetkennis is 100% onafhankelijk en niet gelieerd aan een bank, leasemaatschappij of importeur. Deze ongebondenheid geeft ruimte om flexibel in te spelen op de wens van de klant. Service en persoonlijke aandacht voor onze klanten staan centraal.