fleetkennis

fleetkennis breidt haar service uit!

18 april 2019
headerletsel

Vanuit ons motto ‘Your fleet, our care’ zijn wij continu op zoek naar toegevoegde waarde voor onze klanten en haar berijders. Zo zijn wij onlangs een samenwerking aangegaan om u bij te kunnen staan bij het regres van de verhaalbare niet verzekerde cascoschades en de juridische hulpverlening bij letselschade. Want, zoals het spreekwoord al zegt; ‘een ongeval zit in een klein hoekje’ maar kan soms grote gevolgen hebben voor werknemers en werkgevers.

Deze dienstverlening is op te delen in een voordeel voor de werknemer en werkgever.

Persoonlijke belangenbehartiging voor de werknemer

Hierbij gaat het om juridische bijstand voor de medewerker die buiten zijn of haar schuld gewond of arbeidsongeschikt is geraakt als gevolg van een (verkeers-)ongeval.
De dienstverlening is gericht op het verhalen van de door de medewerker persoonlijk geleden en eventueel nog te lijden materiele en immateriële schade op de aansprakelijke wederpartij. Deze dienstverlening kan een mooie toevoeging zijn op het employee benefit pakket.

Loonregres

Bij ziekte/arbeidsongeschiktheid van de werknemer rust op de werkgever de wettelijke plicht om het salaris door te betalen gedurende een periode van maximaal twee jaar. Het eerste jaar meestal voor 100% en het tweede jaar voor 70%. Daarnaast maakt de werkgever kosten voor begeleiding en re-integratie van de zieke of arbeidsongeschikte werknemer.
Stel: een medewerker is buiten zijn schuld betrokken bij een verkeersongeval waarbij hij letsel heeft opgelopen en (tijdelijk) arbeidsongeschikt is geraakt. De werkgever dient dan het salaris door te betalen, maar heeft het wettelijke recht om het netto doorbetaalde loon te verhalen op de aansprakelijke wederpartij. Daarnaast zijn kosten (bijvoorbeeld kosten voor de arbodienst of kosten voor re-integratie) voor de terugkeer van de werknemer naar zijn arbeidsplek eveneens verhaalbaar. Het verhalen van deze schade is specialistisch werk. Een efficiënte (letsel-) schaderegeling vereist dan ook een expert.

fleetkennis biedt alle benodigde kennis en ervaring om het doorbetaalde salaris en de eventuele arbo- en re-integratiekosten te verhalen op de aansprakelijke wederpartij. Daarnaast wordt aandacht besteed aan een snelle terugkeer van de arbeidsongeschikte medewerker naar zijn werkplek door op maat gesneden samenwerkingsprogramma’s met re-integratiebedrijven, arbeidsdeskundigen en herstelcoaches.

Regres van verhaalbare niet verzekerde cascoschades

Voor menig wagenpark is het vanwege haar grootte om premietechnische redenen interessant om de voertuigen slechts te verzekeren tegen het risico van wettelijke aansprakelijkheid (WA) en het cascorisico in eigen beheer te houden. Voor het regres van verhaalbare cascoschades dient de organisatie waartoe het wagenpark behoort dan maatregelen te treffen. Zo heeft men iemand in dienst die deze verhaalsacties uitvoert of er is een rechtsbijstandsverzekering afgesloten. Beide opties zijn duur en in feite niet nodig.
fleetkennis kan deze discipline aanbieden en het regres van niet verzekerde cascoschades uitoefenen. Daarbij zal uiteraard ook aandacht worden besteed aan de eventueel geleden bedrijfsschade door stilstand van het beschadigde voertuig.

Het melden van een schade bij fleetkennis, naast de gebruikelijke route, kan dus leiden tot kostenbesparing en bevordering van de schadelastbeheersing bij fleetowners. Terwijl de kosten voor deze extra juridische dienstverlening, krachtens de Nederlandse wetgeving, door de aansprakelijke wederpartij dienen te worden voldaan, waardoor de prijsstelling van fleetkennis niet hoeft te worden aangepast.

Meer informatie? We helpen je graag verder op weg!