fleetkennis

IFRS16 en operationele leasecontracten

20 november 2018

De IFRS 16 – International Financial Reporting Standard 16 – is de nieuwe standaard voor de verwerking van leaseovereenkomsten in de jaarrekening.

Deze standaard verplicht Europese beursgenoteerde ondernemingen om met ingang van 1 januari 2019 al hun leaseovereenkomsten met een contractuele einddatum na 1 januari 2019, die een contractperiode kennen van meer dan één jaar en een waarde van meer dan $ 5.000,- vertegenwoordigen, op te nemen op de balans. Er wordt dus geen verschil meer gemaakt tussen financiële en operationele leasecontracten.

De praktijk

Enkel het financiële component van het leasecontract, bestaande uit rente en afschrijving, moet worden geactiveerd. Servicekosten maken hier geen onderdeel van uit en hoeven niet geactiveerd te worden op de balans.

Servicekosten kunnen bestaan uit:

  • Reparatie, onderhoud en banden
  • Winterbanden
  • Vervangend vervoer
  • Houderschapsbelasting
  • Verzekeringen
  • Pechhulp
  • Brandstofpas
  • Brandstofkosten

De leasemaatschappijen brengen, op aanvraag, de kosten verbonden aan de operationele leasecontracten gespecificeerd in rekening; dat wil zeggen dat op de factuur een bedrag is opgenomen voor de leasekosten en een bedrag dat de servicekosten vertegenwoordigt.

Rekenvoorbeeld:

Leaseauto X met kenteken 1-ABC-23 heeft een looptijd van 48 maanden, een leaseprijs van € 750,- en een brandstofvoorschot van € 150,-. De leasemaatschappij brengt voor deze auto maandelijks totaal € 900,- excl. BTW in rekening bij lessee.

De leaseprijs van € 750,- bestaat uit de volgende componenten:

Rente 44,00
Afschrijving 436,00
Totaal financiële component volgens IFRS 16 480,00
Reparatie en onderhoud 46,00
Banden 27,00
Houderschapsbelasting 101,00
Verzekeringen 79,50
Vervangend vervoer 10,00
Pechhulp 5,00
Brandstofpas 1,50
Totaal leaseprijs 750,00
Brandstofvoorschot 150,00
Lease incl. servicecomponenten en brandstof 900,00

Heeft u nog vragen? Laat het ons weten,
your fleet our care!