fleetkennis

Prinsjesdag 2019 | Mobiliteit

18 september 2019
Het gaat de economie momenteel voor de wind. Dat is goed nieuws, want werkend Nederland plukt daar doorgaans de vruchten van. Gisteren was het de derde dinsdag van september, oftewel Prinsjesdag. Hoe kijkt de regering naar de huidige stand van zaken als het gaat om mobiliteit?

 

De regering spreekt

De regering heeft zich op Prinsjesdag duidelijk uitgesproken over mobiliteit en wat we op dat gebied met elkaar te doen hebben. Het reduceren van de CO2-uitstoot staat hoog op de agenda. Fiscale prikkels en Europese normen, zoals de WLTP, worden ingevoerd om emissiereductie aan te jagen. Ook de verregaande inburgering van elektrisch rijden is niet onopgemerkt gebleven. Om te voorkomen dat een te kleine groep van berijders binnenkort verantwoordelijk is voor alle autobelastingen, gaat het stelsel op de schop. Iedereen in ons land die gebruik maakt van de infrastructuur, gaat naar rato bijdragen aan de kosten daarvan. Wat betekenen deze uitspraken voor de werknemer? In dit artikel gaan we in op de veranderingen die werkenden tegemoet kunnen zien als het gaat om mobiliteit.

Elektrische voertuigen (EV)

De fiscale bijtelling, zoals weergegeven in het eerder dit jaar gepubliceerde Klimaatakkoord, stijgt in 2020 naar 22% en blijft gedurende 60 maanden van kracht. Ook voor nul-emissieauto’s gaat de bijtelling omhoog. Tot aan de bijtellingscap, oftewel over de eerste € 45.000,- van de fiscale waarde van een EV, betalen werkenden vanaf 2020 8% bijtelling. Is de fiscale waarde hoger dan € 45.000,-, dan geldt vanaf dat punt het bijtellingstarief van 22%. De komende jaren loopt het bijtellingspercentage voor elektrische voertuigen verder op. Tot 17% in 2025. Hierna zal er een, nog nader te onderzoeken, nieuw belastingstelsel in werking treden. Drie mogelijke varianten van betalen naar gebruik worden momenteel onderzocht. In het onderstaande overzicht vind je een uitwerking van de bruto bijtelling.

TABELTEST2

Een uitzondering op de regel is er voor elektrische voertuigen met een brandstof- en of zonnecel. Een voorbeeld hiervan is de op waterstof aangedreven Hyundai Nexo. Deze voertuigen kennen geen bijtellingscap: het bijtellingstarief van 8% geldt over de gehele fiscale waarde van de auto.

Wij verwachten dat meer berijders in de nabije toekomst zullen kiezen voor een elektrisch voertuig. Waarom? Mede door de nieuwe WLTP meetmethode, de daarop gebaseerde BPM-tabel en de naderende accijnsverhoging op diesel.

Fiets van de zaak

Momenteel is het lastig om de werknemer op de juiste manier te voorzien van een (elektrische) fiets doordat de kostprijs per gereden kilometer niet vaststaat. Deze dient door de organisatie zelf te worden bepaald. Per werkelijk gereden privékilometer draagt de werknemer belasting af. Deze in de praktijk vaak lastige regeling wordt vervangen voor een eenvoudige bijtellingsregeling. Vanaf 2020 betalen werkenden een bijtellingstarief van 7% over de waarde van de fiets. Dat geldt ook voor de in populariteit groeiende Speed Pedelec. Deze nieuwe regeling vormt mogelijk een mooie aanvulling op het mobiliteitspakket dat je jouw werknemers of collega’s kunt aanbieden.

Indirect voordeel

Niet alle nieuwe regelingen zullen direct leiden tot een positiever banksaldo van de werknemer. Toch kunnen afspraken voor hen voordelig uitpakken. Want wie een emissieloos voertuig rijdt, betaalt daarvoor ook in 2020 geen BPM en motorrijtuigenbelasting. Daarnaast is de geldpot voor de MIA (Milieu-investeringsaftrek) met 10 miljoen euro verhoogd. Een onverwachte stijging in het leasetarief en de eventuele eigen bijdrage lijkt daarmee onwaarschijnlijk. Tot slot: de overgang naar het tweeschijvenstelsel zal in veel gevallen zelfs leiden tot een lagere netto bijtelling.

Wat betekenen de op Prinsjesdag gepresenteerde plannen voor jouw organisatie en je mobiliteitspakket? Is het gesneden koek of kun je daarbij wat extra uitleg gebruiken? Neem eens contact met ons op voor een kop koffie en een goed gesprek. We helpen je graag door de wirwar van akkoorden, plannen en bijtellingen.