fleetkennis

Verkeersboetes 2020

11 november 2019
Het kabinet heeft nu bepaald dat de maximumsnelheid overdag verlaagd wordt van 130 kilometer per uur naar 100 kilometer per uur. Dit met als doel het verminderen van de stikstof, fijnstof en CO2 uitstoot. Wanneer deze nieuwe maatregel ingaat is nog niet bekend, maar het zal niet lang op zich laten wachten. Wat wel al bekend is, zijn de verhogingen op de bekeuringen per 1 januari 2020.

Inflatiecorrectie

De overheid spreekt in het algemeen over een inflatiecorrectie als het gaat om de verhoging van bekeuringen horende bij snelheidsovertredingen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft deze verhoging gebaseerd op de jaarmutatie van het consumentenprijzenindexcijfer, dat gepubliceerd wordt door het CBS, te weten: 2,7% in de periode tussen juni 2018 en juni 2019. Concreet betekent dit dat we dit jaar, afhankelijk van de soort en hoogte van de bekeuring, tussen de € 1,- en € 10,- meer betalen per ontvangen brief vanuit het CJIB.

Mocht je na 1 januari 2020 een bekeuring binnenkrijgen voor een ander feit dan een te hoge snelheid, dan is er ‘goed’ nieuws. De kans is namelijk groot dat deze bekeuring niet hoger is dan dat deze voorheen was. De boete voor het veroorzaken van onnodig geluid, toeteren of het onnodig bezetten van een gehandicaptenplek stijgen echter wel van € 370,- naar € 380,-.

Naast het feit dat het vasthouden van een telefoon tijdens het rijden sowieso niet slim is – en we hopen dat je één van onze slimme oplossingen, zoals de SafeDrivePod hiervoor hebt geïnstalleerd – is het ook hierbij extra opletten. Sinds kort gebruikt de politie-eenheid Midden Nederland een nieuw soort camera welke het verschil ziet tussen bijvoorbeeld een blikje cola of een telefoon in je hand. Zo kost een blikje cola in je hand je gelukkig geen € 240,-, maar je telefoon wel. Deze bekeuring is momenteel al van kracht en zal ook in 2020 € 240,- bedragen.

Veel bekeuringen, die niet snelheid gerelateerd zijn, blijven hetzelfde boetebedrag behouden. Daarnaast blijven ook de administratiekosten van € 9,- gelijk. Deze kosten mogen nog eens extra bij alle bedragen opgeteld worden. Genoeg reden om goed op de maximumsnelheid te letten en een duurzame rijstijl aan te houden.

Bedragen

Benieuwd naar wat de bedragen exact worden voor te hard rijden? Onderstaande tabel geeft je een overzicht. Houd er rekening mee dat wanneer er te hard gereden wordt op een traject met werkzaamheden, de bekeuring nog hoger uit kan vallen. Zie je een * in de kolom staan, dan betekent dit dat deze snelheidsovertreding niet onder de Wet Mulder valt en de hoogte van het bedrag vastgesteld zal worden door de officier van justitie.

Aantal km/u te hard Binnen bebouwde kom Autowegen Autosnelwegen
4 km/u € 28 € 25 € 25
5 km/u € 35 € 32 € 30
6 km/u € 43 € 38 € 37
7 km/u € 49 € 45 € 44
8 km/u € 56 € 51 € 50
9 km/u € 64 € 60 € 57
10 km/u € 72 € 68 € 64
11 km/u € 98 € 92 € 88
12 km/u € 107 € 102 € 96
13 km/u € 118 € 112 € 103
14 km/u € 127 € 121 € 112
15 km/u € 137 € 131 € 121
16 km/u € 147 € 140 € 131
17 km/u € 158 € 150 € 141
18 km/u € 170 € 160 € 152
19 km/u € 181 € 173 € 162
20 km/u € 194 € 185 € 174
21 km/u € 207 € 296 € 186
22 km/u € 221 € 209 € 196
23 km/u € 235 € 221 € 209
24 km/u € 247 € 235 € 221
25 km/u € 263 € 248 € 232
26 km/u € 277 € 263 € 245
27 km/u € 295 € 276 € 257
28 km/u € 309 € 290 € 267
29 km/u € 325 € 308 € 282
30 km/u *- *- € 297
31 km/u *- *- € 311
32 km/u *- *- € 326
33 km/u *- *- € 340
34 km/u *- *- € 357
35 km/u *- *- € 372
36 km/u *- *- € 388
37 km/u *- *- € 404
38 km/u *- *- € 420
39 km/u *- *- € 431
40 km/u *- *- *-

 

Bron: AutoRai.nl