contact

privacyverklaring

Beschermen van persoonsgegevens; een serieuze zaak!

fleetkennis neemt de bescherming van persoonsgegevens zeer serieus. In deze verklaring verwoorden wij hoe wij met persoonsgegevens omgaan en waarom. Deze privacyverklaring is van toepassing op de persoonlijke informatie die je met ons deelt via het contactformulier op onze website. fleetkennis is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere websites en/of bronnen.

Doel en grondslag gegevensverwerking

fleetkennis verwerkt je persoonsgegevens omdat je contact met ons hebt gezocht. De door jouw aangeleverde persoonsgegevens op ons contactformulier (voor- en achternaam, e-mailadres en telefoonnummer) gebruiken wij om contact met je op te nemen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of als je bij ons solliciteert.

fleetkennis verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan beschreven in deze privacyverklaring en verwerkt alle verzamelde persoonsgegevens enkel binnen de Europese Unie. We zullen verzamelde persoonsgegevens nooit aan derden (door)geven of verkopen, enkel als dit voor de uitvoering van een wettelijke verplichting noodzakelijk is.

Hoe lang bewaart fleetkennis je gegevens?

fleetkennis bewaart persoonsgegevens zolang deze nodig zijn voor het doel waarvoor deze zijn verzameld of worden gebruikt. Als je toestemming hebt gegeven om je gegevens langer te bewaren, doen wij dit totdat je de toestemming intrekt of de wettelijke bewaartermijn is verstreken. Bij een wettelijke bewaarplicht hanteren wij vanzelfsprekend de wettelijke termijn.

Hoe beschermt fleetkennis je gegevens?

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen onbevoegde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging, beschadiging, wijziging of openbaarmaking. Wanneer je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact op met jiaro@fleetkennis.nl.

Cookies

Wij maken op onze website enkel gebruik van de analytische cookies van Google Analytics. Op deze manier kunnen wij zien hoe bezoekers (anoniem!) op onze website navigeren. Deze informatie gebruiken we vervolgens om onze website te verbeteren.

Wij hebben de volgende maatregelen getroffen om een zorgvuldige verwerking mogelijk te maken:

  • Een verwerkersovereenkomst met Google gesloten.
  • Het IP-adres van bezoekers wordt volledig gemaskeerd.
  • Alle mogelijkheden die Google aanbiedt om ‘gegevens met Google te delen’ zijn uitgezet.
  • Wij maken geen gebruik van andere Google diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.

Wil je niet dat je bezoekgedrag wordt bijgehouden? Dan kun je een plug-in van Google downloaden die dit voorkomt. Deze plug-in is beschikbaar voor Microsoft Internet Explorer 11, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari en Opera. Deze instelling geldt dan voor alle websites die je bezoekt, dus niet alleen voor onze website.

Wat zijn je rechten?

Je kunt fleetkennis op elk moment meer informatie over of inzage vragen in de persoonsgegevens die wij van jou verzamelen en gebruiken. Daarnaast kun je een verzoek doen om jouw persoonsgegevens te laten corrigeren, aan te vullen, te verwijderen of om het gebruik van jouw persoonsgegevens te beperken. Het is ook mogelijk om bezwaar te maken tegen de (verdere) verwerking van jouw persoonsgegevens. Als de verwerking van de persoonsgegevens berust op jouw toestemming, heb je het recht om die toestemming op elk moment in te trekken. Nadat je je toestemming hebt ingetrokken, zal fleetkennis ervoor zorgen dat de verwerking van de Persoonsgegevens voor dat doeleinde gestaakt wordt. De intrekking van jouw toestemming heeft geen terugwerkende kracht. Het intrekken van jouw toestemming heeft dus geen gevolgen voor al uitgevoerde handelingen.

Als je van mening bent dat de verwerking van je persoonsgegevens door fleetkennis inbreuk maakt op de wet, kun je contact opnemen met fleetkennis of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen

Met alle vragen omtrent deze privacyverklaring of de verwerking van persoonsgegevens door fleetkennis kun je contact opnemen met Jiaro de Groot, Privacy Officer binnen fleetkennis. Zijn contactgegevens zijn jiaro@fleetkennis.nl, telefonisch kun je Jiaro bereiken via het nummer 085 – 210 05 96.