contact

disclaimer

Dit is de disclaimer van fleetkennis B.V. Deze disclaimer is voor het laatst gewijzigd op 15 januari 2020.

Inleiding

Door het raadplegen en gebruiken van deze website (www.fleetkennis.nl) verklaart u zich automatisch akkoord met de inhoud van deze disclaimer.

fleetkennis publiceert op deze website informatieve teksten, afbeeldingen en andere materialen. fleetkennis spant zich in om de inhoud van haar website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud van de website op bepaalde punten onvolledig en/of onjuist is. Besluiten gebaseerd op de informatie vermeld op deze website zijn voor uw eigen rekening en risico.

Internetsites van derden

Deze website bevat hyperlinks naar internetsites of media van andere bedrijven. fleetkennis controleert dergelijke websites en media niet en heeft geen technische of inhoudelijke controle over dergelijke websites. Een hyperlink of verwijzing naar een andere website of andere media impliceert geen enkele connectie, associatie, relatie of goedkeuring van dergelijke websites. Het gebruik van deze internetsites waarnaar verwezen wordt, is voor uw eigen risico. fleetkennis controleert de websites van derden niet op nauwkeurigheid, juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid. fleetkennis wijst dan ook elke aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van de internetsites van derden uitdrukkelijk af.

Auteursrecht

Alle rechten, waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie, logo’s en het beeldmateriaal op deze website, liggen bij fleetkennis. Gebruik van deze informatie en het beeldmateriaal is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van fleetkennis.

Aansprakelijkheid

fleetkennis is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, incidentele of gevolgschade, boetes of immateriële schade inclusief winstderving die op enigerlei wijze door het gebruik van of door informatie aangeboden op deze website of door onvolledigheid zou kunnen ontstaan.

Aanpassingen

fleetkennis behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website, inclusief de inhoud van deze disclaimer, te allen tijde aan te passen. Wij adviseren u om de informatie verstrekt via deze website en deze disclaimer regelmatig na te lezen zodat u van eventuele aanpassingen op de hoogte bent.