contact
terug naar overzicht

wat brengt het restant van 2024 en daarna op mobiliteitsgebied?

26 juni 2024

Terwijl velen zich voorbereiden op een welverdiende zomervakantie, is dit wat ons betreft hét ideale moment om stil te staan bij een andere belangrijke reis: die naar een efficiëntere zakelijke mobiliteit. Jeroen van der Rijst en Douwe Olijhoek, respectievelijk algemeen directeur en commercieel directeur bij fleetkennis, benoemen de in hun ogen belangrijkste mobiliteitsontwikkelingen in het restant van 2024 en de jaren erna.

Start verplichte registratie werkgebonden personenmobiliteit (WPM)

Douwe: “Organisaties met 100 of meer werknemers zijn met ingang van 1 juli 2024 verplicht om het zakelijke verkeer en het woon-werkverkeer van hun werknemers te registreren. Bij een webinar dat ik onlangs samen met een partner organiseerde, werd goed duidelijk dat veel organisaties nog altijd worstelen met het verzamelen van de benodigde gegevens. Dat veel van hen de maatregel als een grote administratieve last ervaren, kan ik begrijpen. De huidige mobiliteitsmix is groter dan ooit. Mede daarom hebben we het afgelopen jaar zakelijke mobiliteitsapp Kilometer gelanceerd, waarmee je in no-time aan de registratieplicht voldoet. Wachten is trouwens niet meer aan de orde. Op 1 januari 2025 moeten de gegevens over de periode 1 juli 2024 – 31 december 2024 ingediend zijn.”

Elektrificatie van bestelvloot: de wens is er, nu het aanbod nog

Jeroen: “Een ander belangrijk agendapunt voor 2025 is de elektrificatie van bedrijfsauto’s in relatie tot zero-emissiezones. Vanaf dan weren verschillende Nederlandse binnensteden benzine- en dieselvoertuigen en jaarlijks komen daar nieuwe steden bij. Medio 2023 opperde ik om die reden al of het niet verstandig is om vervroegd afscheid te nemen van de fossiele bestelvloot en direct over te stappen op volledig elektrische alternatieven. Daarbij laakte ik het aanbod, dat op één hand te tellen was en vaak maar over een kleine actieradius en beperkt laadvermogen beschikt. Sindsdien is het aanbod niet veel groter geworden en zijn de prijzen eerder omhoog- dan omlaaggegaan. Als we spreken in termen van werkbaarheid lijken fossiel aangedreven bestelauto’s vooralsnog het betere alternatief, tenzij je omwille van je bedrijfsvoering echt niet anders kan.”

PHEV’s zullen flink duurder worden

Douwe:Vanaf 1 januari 2025 zullen PHEV’s duurder worden door de strengere CO2-regels van Euro 6e-bis. Deze regelgeving stelt strengere eisen aan het berekenen van de CO2-uitstoot van PHEV’s. Het resultaat is dat de BPM op PHEV’s omhooggaat en het prijsvoordeel verdwijnt. Daarnaast schreef ik eerder al dat de belastingkorting op de mrb voor PHEV’s met ingang van 2025 geheel vervalt. Aanvankelijk zou de korting op PHEV’s komend jaar worden afgebouwd naar 25%. Het is dus nog maar de vraag of PHEV’s straks nog wel aantrekkelijk zijn, zeker in het licht van het EV-aanbod. Overigens wel met de kanttekening dat de Europese Commissie overweegt om per juli 2024 een extra importheffing van 25% te introduceren op alle in China gebouwde auto’s, bovenop de huidige 10%. Naast alle Chinese automerken vallen ook in China geproduceerde modellen van andere fabrikanten daaronder, zoals Tesla Model 3 en Volvo EX30. Het kan dus nog alle kanten op…”

Meer slimme kilometerregistratietools voor EV’s

Jeroen: “In tegenstelling tot brandstofauto’s – waar berijders bij elke tankbeurt de kilometerstand kunnen invoeren via de tankpas – is het bijhouden van kilometerstanden van EV’s nu vooral giswerk. De andere meetmomenten waarop kilometerstanden worden bijgehouden – reparatie, onderhoud en bandenwissel – zijn dermate weinig aan de orde dat het lastig is om in te schatten of berijders binnen contract blijven. Daarmee wordt bijsturen ook lastig. Meerdere softwarebedrijven bieden of ontwikkelen momenteel tools om de kilometerregistratie van EV’s te vereenvoudigen en vergelijkbaar te maken met die van brandstofauto’s. Daarnaast maken autofabrikanten hardop plannen om over-the-air kilometerregistraties mogelijk te maken – dezelfde technologie waarmee software-updates in auto’s worden uitgevoerd.”

Door blijven rijden met EV’s niet duurzamer?

Douwe: In 2025 wordt het bijtellingstarief voor EV’s 16%, tot een bedrag van 30.000 euro. Vanaf 2026 wordt het gelijkgetrokken aan die van benzine- en dieselauto’s. Op een discussie die ik startte op LinkedIn peilde ik of het vanuit duurzaamheids- en kostenoogpunt geen optie is om EV’s die na december 2025 uit contract gaan ook ná de gebruikelijke leasetermijn te blijven rijden. Uiteraard alleen bij een goede technische staat. Afgaand op de geldende bijtellingstarieven kan geen berijder daar volgens mij op tegen zijn. Wellicht iets om bespreekbaar te maken met je leasemaatschappij(en).”

OV interessante optie door WKR-vrijstelling

Jeroen: Sinds dit jaar geldt een gerichte vrijstelling in de WKR voor privégebruik van een door de werkgever vergoede, verstrekte of ter beschikking gestelde OV-kaart. Daarbij geldt overigens wel als voorwaarde dat de werknemer de OV-kaart op enige wijze zakelijk gebruikt. Behalve dat gebruikmaken van deze optie duurzame mobiliteit bevordert, houdt dit ook in dat je medewerkers – bij wijze van secundaire arbeidsvoorwaarde – gebruik kunt laten maken van het OV voor vrijetijdsgebruik. In combinatie met bijpassende reisabonnementen kan dat zowel vanuit werkgevers- als werknemersperspectief voordelig uitpakken. Wat mij betreft dus een interessante optie om te overwegen in de mobiliteitsmix.”

fleetkennis houdt je op de hoogte

Zoals je ziet ligt er de komende tijd genoeg in het verschiet. We houden je graag op de hoogte van de laatste inzichten en helpen je graag op weg met advies waar je mee vooruitkomt. Meer weten? Of een keer vrijblijvend met ons sparren? Bel 085-2100596 voor meer informatie.

wellicht is dit ook interessant voor u