contact
terug naar overzicht

Odido: duurzame mobiliteit in stroomversnelling

“Met haar duurzaamheidsambities geeft Odido maatschappelijk verantwoord ondernemen een geheel nieuwe lading.”

Net zero eind 2028. Dat ambitieuze duurzaamheidsdoel heeft Odido zichzelf gesteld. Omdat ons operationeel wagenparkbeheer goed beviel, werden we eveneens ingeschakeld voor de omvorming van het huidige wagenpark naar een 100% elektrisch.

Uitdagend, maar niet onmogelijk

Dat bij een transitie van zo’n omvang een grote rol is weggelegd voor het wagenpark, was op voorhand al duidelijk. Met dat in het achterhoofd mag CO2-neutraal worden in een paar jaar tijd gerust een uitdaging genoemd worden. Gelukkig delen Odido en fleetkennis de visie dat uitdagingen er niet zijn om uit de weg te gaan. Om het mobiliteitsaanbod versneld te verduurzamen heeft fleetkennis met een voor dit doel opgerichte werkgroep van mensen bij Odido om tafel gezeten en samen een plan opgesteld. In deze werkgroep zaten leden van onder andere de OR, HR, Procurement en Finance afdeling van Odido.

Roadmap gepresenteerd in rapport

Verandermanagement begint met weten waar je als organisatie staat. Er is daarom een benchmark uitgevoerd waarbij een vergelijking is gemaakt met de branche waarbinnen Odido actief is en de automotive branche in het algemeen. Daarbij zijn ook aanbevelingen gegeven ten aanzien van de autokeuze, de ruimte die de mantelovereenkomst biedt op het gebied van looptijden en kilometrages en achtereenvolgens de impact op people, planet en profit.

Advisering rondom uiteenlopende vraagstukken

fleetkennis’ roadmap is praktisch van aard en omvat concrete adviezen ten aanzien van onderstaande vraagstukken:

  • Hoe ga je om met langlopende leasecontracten van brandstofauto’s die doorlopen tot na de streefdatum?
  • Kunnen bestaande leasecontracten worden verkort?
  • Wat moet er gebeuren met de laadinfrastructuur rondom het kantoor en op thuislocaties?
  • Hoe ga je om met de thuislaadpaal van een medewerker die uit dienst treedt?
  • Welke keuzemogelijkheden zijn er binnen elke autoklasse voor elektrisch rijden?
  • Wat is het beleid met laden in het buitenland?
  • Is het verstandig om de autoregelingen te herschrijven en/of normeringen aan te passen?
  • Wat zijn factoren om rekening mee te houden met betrekking tot de actieradius?
  • Zijn er andere duurzame reisalternatieven die we kunnen aanbieden en op welke gronden?
  • Hoe wordt het draagvlak op de werkvloer vergroot? En wie binnen de organisatie kunnen optreden als ambassadeurs?

Kortom, duidelijke handvatten voor actuele vraagstukken om Odido’s duurzame mobiliteitswensen in een stroomversnelling te brengen.

Van grijs naar groen met fleetkennis

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor veel van onze klanten een belangrijk thema. fleetkennis adviseert haar klanten en begeleidt berijders al jaren in de verduurzaming van wagenparken.

Ook de volgende stap zetten met de duurzame ambities van je organisatie? Ga samen met fleetkennis een groene toekomst tegemoet!

Odido: duurzame mobiliteit in stroomversnelling