contact
terug naar overzicht

Proact: op weg naar eenheid in leaseregelingen

"Proact heeft fleetkennis gevraagd hen te begeleiden in het consolideren van de bestaande leaseregelingen na een overname."

Als twee bedrijven samensmelten tot één, heeft dat onherroepelijk gevolgen voor bestaande werknemersregelingen. Dat ondervond ook Proact IT Group AB na de overname van IT Service Provider PeopleWare. fleetkennis ondersteunde laatstgenoemde eerder al met het opzetten en implementeren van een leaseregeling. Dat resulteerde in meer grip op kosten en significante kostenbesparingen. Met deze succesvolle aanpak nog vers in het geheugen mocht fleetkennis wederom aanschuiven om deze klus opnieuw te klaren.

Van twee naar één

Twee bedrijfsculturen, twee verschillende leaseregelingen en één gemeenschappelijk doel: het bedrijf klaarstomen voor de toekomst met een duurzame invulling van mobiliteit. Om deze consolidatieslag vervoerstechnisch in goede banen te leiden heeft fleetkennis terzijde gestaan met advies, waar rekening is gehouden met ‘the best of both worlds’. Aan de hand van benchmarks is in kaart gebracht welke leasemaatschappijen de meeste aansluiting vinden bij de nieuwe normeisen. Ook ondersteunde fleetkennis bij het uitonderhandelen van de nieuwe regeling bij de leasemaatschappijen.

Draagvlak creëren

In samenspraak met Proacts HR en OR is een nieuwe leaseregeling gepresenteerd aan het personeel. fleetkennis heeft in heldere bewoordingen uitgelegd in hoeverre de regeling verschilt van dan wel voortbouwt op de eerdere regeling. Om draagvlak te creëren voor deze transitie zijn de in totaal 191 berijders proactief geïnformeerd over de veranderingen in de mobiliteitsregeling. Nadat de bestelstop was opgeheven heeft fleetkennis de berijders die in aanmerking kwamen voor een nieuwe leaseauto, met raad en daad bijgestaan in het nieuwe bestelproces.

Binnen Proact is er een eindverantwoordelijke aangewezen die wordt ondersteund door een fleetkenner voor onder meer operationeel overleg, het verwerven en analyseren van sturingsinformatie en contractinhoudelijke zaken.

Onderweg naar duurzamere mobiliteit

Naast het bundelen van de bestaande leaseregelingen is er gekeken naar mobiliteit in bredere zin, met duurzaamheid als uitgangspunt. Onder deze noemer zijn er passende mobiliteitsoplossingen geïnventariseerd, van deelauto en fietsleaseplannen tot persoonlijke mobiliteitsbudgetten en (de herinvoering van) ov-aanbieders. (Aankomende) EV-rijders zijn ontzorgd door actief mee te zoeken naar geschikte laadpaalproviders.

Optimale rapportages

Daarnaast is er voorgesorteerd op de registratieplicht voor zakelijke kilometers die per 1 januari 2024 ingaat, te weten de Normerende Regeling Werkgebonden Personenmobiliteit. Er is een shortlist gemaakt van geschikte mobiliteitsapps die niet alleen de efficiency verhogen, maar ook inzicht verschaffen in CO₂-besparingspotentieel, fiscaal voordeel en overige zaken. Tot slot zijn met API-koppelingen data-integraties gerealiseerd voor het opstellen van dashboards met relevante stuurinformatie.

Ook de volgende stap zetten met de duurzame ambities van je bedrijf? fleetkennis helpt je tijdens deze transitie graag op weg met daadkracht en advies waar je mee vooruitkomt.

 

wat is het resultaat?

  • Nieuwe leaseregeling
  • Kostenbesparing
  • Duurzame invulling van mobiliteit
  • Voorbereid op Normerende Regeling Werkgebonden Personenmobiliteit