contact
terug naar overzicht

Royal HaskoningDHV gaat voor volledig CO2 neutraal wagenpark

"Royal HaskoningDHV heeft ons gevraagd hen te begeleiden in de overgang naar een volledig elektrisch wagenpark."

Royal HaskoningDHV is een van de voorlopers als het gaat om verduurzaming en CO2 neutraal werken. Als een van de eerste bedrijven in Nederland heeft zij al in 2017 gekozen voor een complete verduurzaming van de leasevloot en gaat daarbij voor een 100% elektrisch wagenpark. Als onderdeel van haar duurzame mobiliteitsbeleid moet deze ambitie in 2021 zijn gerealiseerd. Ze geven hiermee invulling aan de energietransitie in mobiliteit.

fleetkennis en Royal HaskoningDHV bundelen krachten

fleetkennis is gevraagd mee te denken en de transitie in te vullen en te begeleiden. Voor beide bedrijven betekende het een steile leercurve. Immers, een leaseregeling die alléén volledig elektrische voertuigen toestaat, heeft z’n uitdagingen.  Denk hierbij aan gebruikersacceptatie, een beperkte vrijheid in autokeuze, de laadvoorzieningen thuis, het ontbreken van ‘pakezels’ voor vakanties, het ontbreken van trekhaken en lange levertijden. Vooral de beperkte actieradius van de auto’s (zeker in 2017) vergde planningsvermogen en creativiteit van de berijders.

Pilot

IN 2016 startte Royal HaskoningDHV met een pilot met 26 medewerkers die hun “traditionele” leaseauto inleverden voor een volledig elektrische BMW i3. Peter Morsink, Leading Professional Smart Mobility bij Royal HaskoningDHV en een van de deelnemers aan de pilot vertelde na afloop: “Ik heb meegedaan omdat klimaatverandering ons allen aangaat en ik hierdoor mijn CO2-uitstoot kan verminderen. Door de pilot zijn wij ons allemaal bewuster van ons rijgedrag. Daarnaast kan ik nu vanuit de praktijk mijn klanten nog beter adviseren als het gaat om duurzame mobiliteit.”

De pilot werd een succes en heeft geleid tot het overgaan op een volledig elektrische leaseregeling.

Wat is er gedaan?

  • fleetkennis verzorgt de invulling en transitie van de elektrificatie van het wagenpark.
  • Waar mogelijk wordt iedere berijder voorzien van een laadvoorziening thuis.
  • Er werd en wordt actief gezocht naar typen elektrische auto’s afgestemd op de wensen van de berijder en passend binnen de leaseregeling van Royal HaskoningDHV.
  • Het informeren en bewustmaken van “het nieuwe rijden” aan de berijders om vooroordelen weg te nemen en praktische problemen in de praktijk te voorkomen.
  • Het creëren van meer flexibiliteit in de leasecontracten waardoor er eerder gekozen kon worden voor vervanging en dus de transitie naar elektrisch.

wat is het resultaat?

  • Royal HaskoningDHV is goed op weg naar een CO2 neutraal wagenpark in 2021
  • 7,5 miljoen elektrische kilometers gereden en 1,6 miljoen kg CO2 uitgespaard (stand per september 2019)
  • Begin 2020: 50% van het ruim 600 auto’s tellende wagenpark rijdt elektrisch
  • Tevreden en ontspannen berijders