contact
terug naar overzicht

data; de basis voor goed fleetmanagement

28 februari 2020


Data vormt tegenwoordig de basis van onze werkzaamheden en dagelijkse praktijk. Zo ook voor ons als wagenparkbeheerders. Zonder de juiste data kunnen kosten verkeerd worden doorbelast, kunnen bekeuringen bij de verkeerde medewerkers terechtkomen en is het onmogelijk om het contractverloop goed te monitoren.

De rol van fleetkennis

Naast het operationeel beheer is data nodig om invulling en sturing te geven aan het mobiliteitsbeleid en de organisatiedoelen van onze klanten. Voor de ene organisatie is deze data nodig om gericht te kunnen sturen op het reduceren van kosten of het verlagen van de CO2-uitstoot. Voor een ander staat het veilig weggebruik door de medewerkers bovenaan de prioriteitenlijst. Op basis van de door ons gekoppelde data is het bijvoorbeeld mogelijk om zowel op organisatie- als op medewerkersniveau brandstofkosten of de schadelast inzichtelijk te krijgen. Of om de leaseprijzen binnen het wagenpark af te zetten tegen de prijsindexcijfers over operationele autolease van het CBS. Kortom; belangrijke informatie die als input kan dienen tijdens (inkoop)gesprekken.

Dataoptimalisatie

Het is niet altijd mogelijk om op basis van de informatie van de verschillende leveranciers voldoende gegevens te verzamelen en een betrouwbaar inzicht te genereren van besparingen en/of optimalisatie van processen. Het is onze rol om de verzamelde data te analyseren, te verrijken en op te schonen door deze te valideren op basis van broninformatie van bijvoorbeeld het RDW. Deze uniforme data maakt het mogelijk om, ongeacht het aantal leveranciers waarmee een organisatie zakendoet, eenduidige en complete rapportages te presenteren en trends binnen wagenparken te analyseren. Deze rapportages en analyses bieden de basis voor onderbouwde adviezen en besluiten.

 

wellicht is dit ook interessant voor u