contact
terug naar overzicht

Een kijkje in de fleetkennis-keuken: dit viel afgelopen jaar op

30 maart 2022

Douwe Olijhoek versterkt fleetkennis nu een jaar — als commercieel directeur. Wat viel hem in die twaalf maanden op binnen onze klantenportefeuille? Waar zijn klanten mee bezig en hoe helpt fleetkennis hierbij? Dit en meer lees je hier!

In een jaar viel er best wat op: klanten in allerlei sectoren zoeken hulp bij vragen over hun wagenpark en overige mobiliteit. In zowel de financiële sector, ICT, bouw, (semi-)overheid en farmacie spelen, ondanks de diversiteit, vaak dezelfde vragen: zelf geen omkijken meer naar het operationele beheer van hun wagenpark én tactisch en strategisch advies met people, planet en profit als belangrijke pijlers. Maar ook:

  • behoefte aan meer maatwerk en flexibiliteit
    Covid en veranderende (fiscale) wetgeving zorgden ervoor dat mobiliteit voor iedereen in een nieuw daglicht kwam te staan, langlopende leasecontracten en bijhorende verplichtingen maken organisaties potentieel (financieel) kwetsbaar als de vraag wegvalt, dus hoe geven we daar invulling aan?
  • leveringsproblemen in de hele keten
    Looptijden verlengd, wereldwijde chipproblemen, een pandemie; de schaarste drukte een stempel op de invulling van de mobiliteitswensen van onze klanten — hoewel we de schaarste niet konden wegnemen, hielpen we onze klanten door ze te informeren, passende alternatieven aan te bieden en berijders mobiel te houden.
  • behoefte aan expertise
    Het lijkt erop dat naast de grote klanten ook het MKB heroriënteert en experts inschakelt om de mobiliteit beter in te richten; een nieuw initiatief van fleetkennis haakt in op deze behoefte, dus houd ons in de gaten voor meer informatie…

Eén onderwerp waar een groot deel van fleetkennis’ inspanning en energie naartoe ging: elektrificatie.

Elektrificatie is niet te remmen

Elektrificatie is de name of the game. Het is (onze) zaak opgelegde CO₂-doelstellingen te halen. Het lijkt misschien een ver-van-mijn-bed-show, maar vanaf 2030 rollen er alleen nog maar elektrische auto’s van de band. Met een gemiddeld leasecontract van rond de 44 maanden, zit je daar al over minder dan twee leasecontracten.

Elektrificatie heeft impact op organisaties en hun mobiliteit. We nemen afscheid van het bestaande en werken toe naar iets heel nieuws. Alles verandert: (on)mogelijkheden, toewijzing, wagenparkregelingen, normleasebedragen, contracten en zelfs het tanken. Dit vraagt een flink aanpassingsvermogen van onze klanten en daarmee ook de berijders. Gelukkig geven wij antwoord: andere inzichten en oplossingen. Hoe? Door samen met de klant een werkgroep te vormen. Deze werkgroep bestaat – naast fleetkenners – uit stakeholders uit de organisatie. We starten met een rapport: een overzicht van de markt, de situatie bij de klant, de regelingen en onze aanbevelingen. Dit rapport is de basis voor de werkgroep. Uiteindelijk is het de regeling van de klant die breed moet worden gedragen binnen de organisatie — onze klanten krijgen advies en ‘richting’ in de vorm van maatwerkoplossingen waarmee we de behoeften voor de toekomst invullen.

Het is geen kwestie meer van ‘willen’

De ‘early adopters’ onder onze klanten rijden al een aantal jaar volledig elektrisch. De groep die liever eerst even afwacht en de groep die over het algemeen pas overstapt als de rest het al gedaan heeft, komen nu aan de beurt. Feit is dat de meeste grote automerken al vrij snel stoppen met het maken van ICE-modellen: auto’s die alleen door een interne verbrandingsmotor worden aangedreven. Per 2030 is dat dus helemaal een gepasseerd station. De vaart zit er ook best lekker in: in 2021 was in Nederland 30% van de nieuwe verkoop (deels) elektrisch.

We maken al flinke kilometers, maar we zijn er nog niet

Wat ons betreft is het de overheid met de grootste uitdaging: de laadinfrastructuur blijft hopeloos achter als je het vergelijkt met de groeiende, elektrische wagenparken. Op korte termijn hebben we meer openbare laadpunten nodig om de vraag bij te benen. Ten aanzien van de laadpalen zelf staat ons de nodige doorontwikkeling te wachten de komende periode om te zorgen dat vraag en aanbod optimaal op elkaar worden afgestemd. fleetkennis volgt deze ontwikkelingen op de voet want alleen samen dragen we bij aan een beter milieu.

Zorg voor een goede aanpak bij de elektrificatie van je wagenpark

In een big bang naar nul uitstoot klinkt prachtig, maar is niet reëel. Zorg voor een gedegen plan van aanpak, creëer draagvlak binnen de organisatie, vorm een werkgroep met de verschillende stakeholders en disciplines en houd rekening met de uitwerking van alle aanpassingen op people, planet en profit. Maak goede en duidelijke afspraken over bijvoorbeeld laadinfrastructuur en blijf de transitie die de markt doormaakt volgen. Juist dat draagvlak creëren is een uitdaging — eentje waar fleetkennis graag bij helpt. Je ontdekt wat de financiële impact is van de elektrificatie van je wagenpark, wat de vertaling is van de bestaande regelingen en afspraken naar de nieuwe CO₂-neutrale oplossingen en hoe we rekening houden met jouw wensen en die van de berijders. Het beste plan voor de beste resultaten en de soepelste overgang? Experts als fleetkennis in de arm nemen om dit alles te begeleiden. Dan weet je precies wat er nodig is om de overstap te maken met houvast, inzicht en vertrouwen.

wellicht is dit ook interessant voor u