contact
terug naar overzicht

meer laadpalen in parkeergarages

5 maart 2021

Meer laadpalen in parkeergarages — zo luidt de titel van het op 4 maart 2021 gepubliceerde nieuwsbericht. Een afspraak gemaakt tussen Vexpan en demissionair staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat). Vexpan is het Platform Parkeren Nederland en verbindt alle bij de parkeersector betrokken partijen: branchepartijen, garagehouders en gemeentes.

Huidige laadpaal-stand van zaken

De rijksoverheid spreekt over laadpunten in slechts eenderde van de parkeergarages in Nederland. Die gegevens komen uit een eerder door Vexpan gepubliceerd kennisdossier over parkeergarages en laadinfrastructuur. Hieruit blijkt:

  • slechts 121 van de 387 parkeergarages hebben één of me§erdere laadpunten — dat is slechts 31%
  • in totaal gaat het om 848 laadpunten binnen de parkeergarages, wat neerkomt op 7 laadpunten per garage
  • de parkeergarages beschikken gemiddeld over 433 plekken, gezamenlijk zijn dat in totaal 165.571 parkeerplekken — het percentage van parkeerplekken tegenover laadpunten binnen de parkeergarages is 0,5%

Doelstellingen voor de toekomst van laadpunten

De eerste doelstelling voor de laadpunten is het vertienvoudigen van deze hoeveelheid. Het percentage laadpunten per parkeerplaats in parkeergarages is nu nog maar iets meer dan een half procent — in 2025 zou dit gemiddeld op 5% uit moeten komen. In 2030 komt er nog een schepje bovenop: de doelstelling voor dat jaar is het gemiddelde opkrikken naar 10%. Met het huidige aantal parkeerplekken zijn dat geen 848 laadpunten, maar maar liefst 16.557.

Risico’s van elektrisch laden? Die vallen wel mee, bewijst onafhankelijk onderzoek

Dit beeld maakt verzekeraars niet per se gelukkig. Afgelopen jaren lazen we al nieuwsberichten over de lastig te blussen accu’s van de voertuigen. Op grote(re) schaal laden en parkeren van elektrische auto’s in een parkeergarage — dat levert niet veel enthousiasme op bij de verzekeraars. Maar, onafhankelijk onderzoek dat onderzoek- en adviesbureau CE Delft uitvoerde, wijst uit: er hangen geen grotere risico’s aan elektrische voertuigen. Wel wijzen zij specifiek op de noodzaak tot het veranderen van de manier van optreden in het geval van brand. Want: accubranden kunnen lang duren én een accu kan opnieuw ontbranden. Ook is nog onduidelijk wat veroudering van het accupakket voor uitwerking heeft op de risico’s.

Nóg meer laadpunten!

Hoewel het goed nieuws is dat er meer laadpunten komen: eigenlijk gaat het om een klein gedeelte van het beoogd aantal laadpunten dat in 2030 gerealiseerd zou moeten zijn. In het Klimaatakkoord staat dat er tegen die tijd 1,8 miljoen laadpunten in Nederland aanwezig zullen zijn. Op dit moment staat de teller op ruim 220.000, waarvan 68.170 laadpunten beschikbaar zijn voor openbaar gebruik.

Nog een hoop laadpunten te gaan dus. Het scheelt dat auto’s steeds sneller laden en een groter bereik krijgen. De transitie naar een groen wagenpark en duurzame mobiliteit ligt voor steeds meer partijen binnen handbereik.

PS Vexpan heeft een handige rekentool die je precies vertelt hoeveel laadpunten de parkeerplaats op jouw kantoor moet hebben; nu, in 2025, in 2030 en in 2035: prognosetool laadinfrastructuur in parkeergarages

wellicht is dit ook interessant voor u