contact
terug naar overzicht

prijsstijgingen auto’s – wat dit betekent voor de bijtelling

15 juni 2022

Het bestellen van een nieuwe leaseauto moet een feestje zijn, zeggen wij altijd. Door de huidige ontwikkelingen in de automarkt ervaren we echter dat dit motto in de praktijk vaak anders uitpakt. De vraag naar nieuwe auto’s is onverminderd hoog, maar onder andere vanwege het wereldwijde chiptekort blijft de productie daarbij achter, wat zich doorvertaalt in een langere levertijd. De gevolgen hiervan worden steeds groter, zowel aan werkgevers- als berijderszijde.

Veel importeurs zien af van prijsprotectie

Vanaf het tekenen van de leaseovereenkomst tot aan de aflevering van de auto was je tot voor kort verzekerd van prijsprotectie. Met andere woorden: eventuele prijsstijgingen van auto’s tijdens deze periode leidden niet tot hogere leasetarieven.

Veel importeurs zien inmiddels af van deze prijsprotectie. Zij beargumenteren dat het niet langer mogelijk is om nieuwe auto’s zonder prijsverhoging te fabriceren. Hogere grondstofprijzen en de schaarste van essentiële chips worden daarbij genoemd als voornaamste redenen. Hiermee wordt de deur op een kier gezet om prijsstijgingen door te kunnen voeren, wat in de praktijk nu ook gebeurt.

Gevolgen voor de bijtelling

De prijsstijgingen kunnen leiden tot…

  • … een prijsverschil in het verwachte maandtarief;
  • … een hogere uiteindelijke fiscale waarde van het voertuig.

Er wordt immers een duurdere auto afgeleverd dan besteld. Deze hogere fiscale waarde van het voertuig heeft ook een hogere bijtelling tot gevolg voor  berijders.

De langere levertijd heeft daarnaast gevolgen voor het gebruik van de huidige auto. Steeds vaker zien we dat auto’s langer dan 60 maanden in gebruik zijn omdat de levering van de nieuwe auto is uitgesteld. Ook dit heeft mogelijk consequenties voor de berijder. Vooral wanneer het een auto betreft met een aantrekkelijke bijtelling. De korting op de bijtelling is namelijk maar 60 maanden van kracht. Na deze periode moet je rekening houden met een hoger bijtellingstarief.

Extra uitdaging: plaatsing van eventuele laadpaal

Bij elektrische auto’s vormt de plaatsing van de laadpaal een extra uitdaging. Meestal wordt voor de realisatie van de laadpaal bij de berijder thuis al vroeg in het proces een inspectie gedaan om de benodigde werkzaamheden en de bijbehorende kosten te inventariseren. Door de lange levertijden is het geen zekerheid dat de plaatsing nog actueel is wanneer de auto daadwerkelijk wordt afgeleverd. Het kan zo maar zijn dat de berijder in kwestie inmiddels verhuisd is.

Impactanalyse op klantniveau

Op klantniveau hebben wij analyses uitgevoerd over de impact van de lange levertijden. Wij houden je actief op de hoogte van de stand van zaken wat betreft je wagenpark. Uiteraard informeren we ook graag je berijders over hun bestelling en de eventuele bijkomende praktische en fiscale gevolgen. Ook over dit thema gaan we graag met je in gesprek.

Bel 085-2100596 voor meer informatie, wij helpen je graag verder!

wellicht is dit ook interessant voor u