contact
terug naar overzicht

Prinsjesdag 2020: goede mobiliteit ondersteunt onze economie

16 september 2020

Prinsjesdag ging dit jaar niet alleen over de Gouden Koets, mobiliteit kwam in de breedste zin van het woord aan bod. Wij doken in de Miljoenennota en het Belastingplan voor 2021 en hebben uitgezocht wat voor jou belangrijk is op het gebied van mobiliteit.

Bijtelling stijgt

Zoals verwacht: veel van de plannen in het vorig jaar gepresenteerde Klimaatakkoord zijn overgenomen. Op een rijtje:

  • de bijtelling stijgt in 2021 van 8% naar 12% — met een bijtellingscap van €40.000 voor voertuigen met een uitstoot van 0 g/km
  • voor auto’s op fossiele brandstof blijft dit 22%
  • bijtelling op emissieloze voertuigen stijgt geleidelijk — in 2026 vallen deze auto’s onder hetzelfde basistarief als de voertuigen op fossiele brandstof

Nog een wijziging is dat de wet toekomstgerichter is: ‘… tenzij de auto wordt aangedreven door een motor die kan worden gevoed met waterstof of de auto is voorzien van geïntegreerde zonnepanelen waarbij de voor de aandrijving benodigde energie wordt opgeslagen in een accupakket dat geen lood bevat en de zonnepanelen een vermogen hebben van ten minste 1 kilowattpiek’. Wij zijn heel benieuwd naar de eerste modellen! Er is al een Nederlandse fabrikant die deze modellen in productie wil nemen.

Concreet: wat betekent dit voor berijders van een auto van nu? We maken het duidelijk met een voorbeeld van een medewerker met een benzineauto en een medewerker met een elektrische auto. In alle rekenvoorbeelden is het belastbaar inkomen uit werk en woning €40.000.

Voorbeeld 1: een medewerker met een benzineauto

Model: Hyundai Kona Premium 1.0 T-GDI
Brandstof: benzine
Fiscale waarde: €30.242
Bijtelling 2020: 22%
Bijtelling 2021: 22%

Oude situatie
In de huidige situatie is de bruto bijtelling voor de benzinevariant €6.653,24 per jaar. Het belastbaar inkomen tel je erbij op en met €46.653,24 valt deze medewerker in belastingschijf twee — waar het belastingpercentage 37,35% is. Deel je het jaarlijkse bedrag van de bruto bijtelling op in maanden, dan kom je uit op €554,44 per maand.
» De netto bijtelling voor deze medewerker is 37,35% van €554,44 = €207,08.

Nieuwe situatie
De bruto bijtelling per jaar blijft hetzelfde: €6.653,24. Het belastbaar inkomen is dan wederom €46.653,24 en de medewerker valt weer in belastingschijf twee. In 2021 is het belastingpercentage voor die schijf 37,10%. De bruto bijtelling komt per maand op €554,44.
» De netto bijtelling voor deze medewerker is 37,10% van €554,44 = €205,69.

Voorbeeld 2: een medewerker met een elektrische auto

Model: Hyundai Kona Premium Electric 64 kWh
Brandstof: elektriciteit
Fiscale waarde: €47.515
Bijtelling 2020: 8% t/m €45.000, daarboven 22%
Bijtelling 2021: 12% t/m €40.000, daarboven 22%

Oude situatie
Dit jaar is de bruto bijtelling voor de elektrische variant €4.153,30 per jaar. Daarmee is het belastbaar inkomen €44.153,30 en valt ook deze medewerker in belastingschijf twee, waar het belastingpercentage 37,35% bij hoort. De bruto bijtelling is €4.153,30 per jaar, wat neerkomt op €346,11 per maand.
» De netto bijtelling voor deze medewerker is 37,35% van €346,11 = €129,27.

Nieuwe situatie
In 2021 is de bruto bijtelling per jaar voor de elektrische variant gestegen naar €6.453,30. Met een belastbaar inkomen van €46.653,30 valt deze medewerker nog steeds in belastingschijf twee — nu met een belastingpercentage van 37,10%. De bruto bijtelling per maand komt uit op €537,78.
» De netto bijtelling voor deze medewerker is 37,10% van €537,78 = €199,52.

Nog een fijn nieuwtje is dat de belasting op stroom die je ’tapt’ bij oplaadpunten relatief goedkoop blijft — in ieder geval tot en met 2022.

 

Stijging van bpm (inclusief handige rekenvoorbeelden)

In veel gevallen stijgt de belasting van personenauto’s en motorrijwielen. Dat lijkt misschien niet per se interessant voor jou, want die kosten zijn al verwerkt in het leasetarief. Maar… door de hogere aankoopwaarde van het voertuig, valt ook het leasetarief hoger uit. De impact van de hogere bpm laten we zien aan de hand van voorbeelden met een benzine- en dieseluitvoering van een Ford Fiesta.

Ford Fiesta / benzine / oude situatie

De benzine-Fiesta stoot 115 gram CO2 per kilometer uit en heeft een basisbelasting van €456. De schijf start bij 90 gram/km, dus voor de overige 25 gram per kilometer betaal je een toeslag van €57 per gram/km als extra toeslag.
» Bij elkaar opgeteld is de totale belasting: €1.881,00

Ford Fiesta / benzine / nieuwe situatie

In de nieuwe situatie zijn de schijven aangepast: de basisbelasting voor een auto met 115 gram CO2-uitstoot per kilometer is €1.958. De schijf start bij 111 gram per kilometer, dus je betaalt nu voor 4 kilometer een extra toeslag. Die extra toeslag is €132 per gram per kilometer en komt daarmee op €528.
» Bij elkaar opgeteld is de totale belasting: €2.486,00

Ford Fiesta / diesel / oude situatie

De diesel-variant van de Fiesta stoot 112 gram CO2 uit per kilometer. De basisbelasting is €456. De schijf begint bij 90 gram/km, dus je betaalt 22 x €57 als extra toeslag. Tel je dat bij elkaar op, dan is het bedrag €1.710. Daarnaast betaal je een dieseltoeslag van €78,82 per gram/km CO2-uitstoot vanaf 80 gram. Dat is dus 32 x €78,82 = €2.522,24.
» Bij elkaar opgeteld is de totale belasting: €4.232,24

Ford Fiesta / diesel / nieuwe situatie

In de nieuwe situatie zijn de schijven aangepast en is de basisbelasting voor een auto met een CO2-uitstoot van 112 gram per kilometer €1.958. De schijf start bij 111 gram, waardoor je een extra toeslag betaalt voor 1 gram/km. Die toeslag is nu €132. Daarnaast is de dieseltoeslag verhoogd naar €80 per gram/km CO2-uitstoot boven de 80 gram. Dat is dan 32 x €80 = €2.560.
» Bij elkaar opgeteld is de totale belasting: €4.650,00

 

Terugschroeven van de werkkostenregeling

Dit jaar is de werkkostenregeling ruimer dan voorheen. En dat geeft werkgevers meer mogelijkheden om het personeel extra te verwennen. Kijken we dan naar de mobiliteit en hoe je daarmee de economie ondersteunt dan kun je je medewerker bijvoorbeeld een fiets cadeau doen. Volgend jaar is deze weer 1,7% voor het fiscale loon tot en met €400.000 in plaats van de huidige 3%.

 

Miljoenennota benadrukt het belang van o.a. goed verkeersmanagement

De Miljoenennota is wat minder concreet over wijzigingen met betrekking tot mobiliteit. Wel benadrukt de nota de noodzaak van het openbaar vervoer, een goed wegennet en goed verkeersmanagement. Daarbij denk je aan:

  • de inzet van weginspecteurs bij incidenten en het inwinnen van betrouwbare route- en reisinformatie
  • deze informatie vlot aanleveren bij de NDW (Nationale Databank Wegverkeersgegevens), het realiseren van benuttingsmaatregelen en ‘connecting mobility’

Dat is goed nieuws! We gaan komend jaar niet alleen voor groenere, maar ook voor effectievere mobiliteit. Dat kunnen we alleen maar toejuichen.

 

In kaart gebracht: de effecten van de nieuwe WLTP-meetmethode

Dit jaar ook een mooie bijlage bij het Belastingplan 2021: het rapport ‘TNO Actualisatie CO2-waarden nieuwe personenauto’s en inschatting CO2-waarde 2021′. TNO bracht in opdracht van de regering de effecten van de nieuwe WLTP-meetmethode in kaart.

Wat opvalt? Dat de resultaten mee lijken te vallen. In de periode van 2016 tot medio 2019 was er sprake van een stijging van de gemiddelde CO2-waarde. Sinds maart 2019 is de waarde vrij neutraal: 119 g/km. Van maart 2019 tot nu is te kort om te concluderen dat de waarde gestabiliseerd is óf dat het ’t hoogtepunt is en er een daling aankomt. Wel is de conclusie getrokken dat de wijziging van de waarde voor heel 2020 waarschijnlijk niet groter is dan 2 g/km. Kijken we naar de in begin 2020 verkochte auto’s, dan lijkt het erop dat we voor dit jaar rond de 117 g/km uitkomen.

Die 117 g/km ligt nog wel ver van de eis voor fabrikanten om onder de 95 g/km uit te komen. De deadline is 2021, maar verschillende autofabrikanten hebben al aan de coulance-bel getrokken bij de Europese Commissie.

Als laatste: er deden geruchten de ronde dat er, vanwege het wijzigen van de meetmethode sprake zou zijn van verdere tegemoetkoming — bijvoorbeeld in de bijtelling. Met dit rapport lijken we dat definitief te kunnen ontkrachten.

 

Meer weten over wat de Prinsjesdag-plannen voor jouw organisatie en mobiliteit betekenen?

Heb je vragen over de plannen, kan je wel wat extra uitleg gebruiken of wil je samen nog eens goed kijken naar je mobiliteitspakket? Neem dan contact op met je vaste contactpersoon binnen fleetkennis of bel 085-2100596. Wij helpen je graag verder!

wellicht is dit ook interessant voor u