contact
terug naar overzicht

Prinsjesdag 2022: de belangrijkste takeaways

20 september 2022

Traditiegetrouw staat fleetkennis op de derde dinsdag van september in de startblokken om je te voorzien van de laatste ontwikkelingen op het gebied van zakelijke mobiliteit. Onze experts namen de Miljoenennota, het Belastingplan en alle bijlagen onder de loep om de grootste veranderingen voor je in kaart te brengen. Ben je benieuwd welke zaken van invloed zijn op je mobiliteitsbeleid als werkgever? Hieronder volgt een overzicht van de highlights.

Tijdelijke verlaging brandstofaccijns verlengd

Om de hoge prijzen aan de pomp te bedwingen, wordt de tijdelijke verlaging van de brandstofaccijns die sinds april 2022 van kracht is in ieder geval verlengd tot juni 2023. Dit jaar bedraagt de accijnsverlaging per liter 17,3 cent voor benzine, 11,1 cent voor diesel en 4,1 cent voor LPG/LNG. Per 1 januari 2023 en daaropvolgend per 1 juli 2023 verandert dat, zo is op te tekenen uit het Belastingplan, waaraan onderstaande tabel is ontleend:

Tabel: brandstofaccijns in cent per liter

Brandstof Tarieven per
1-1-2022
Tarieven per
1-4-2022
Tarieven per
1-1-2023
Tarieven per
1-7-2023
Benzine 82,4 65,1
(incl. verlaging van 17,3)
65,1
(incl. verlaging van 22,46)
78,91*
(incl. verlaging van 8,65)
Diesel 52,8 41,7
(incl. verlaging van 11,1)
41,7
(incl. verlaging van 15,48)
51,63*
(incl. verlaging van 5,55)
LPG 19,43 15,35(incl. verlaging van 4,1) 15,35
(incl. verlaging van 5,31)
18,62*
(incl. verlaging van 2,04)

*) Deze tarieven zijn geïndexeerd. Bij diesel is er rekening gehouden met een verhoging van 1 cent per liter op de accijns, zoals gemeld in het Klimaatakkoord.

Feitelijk wordt de accijnsverlaging dus verhoogd om de huidige accijnstarieven te kunnen behouden. Vanaf 1 juli 2023 geldt nog de helft van de per 1 april 2022 toegepaste verlaging. Let wel: met het oog op de klimaatdoelen is het aannemelijk dat de brandstofaccijnstarieven op termijn weer stijgen.

Maximale onbelaste reiskostenvergoeding gaat omhoog

Zoals in de Voorjaarsnota al werd aangekondigd, trekt het kabinet de komende twee jaar 200 miljoen euro uit voor een stapsgewijze verhoging van de maximale onbelaste reiskostenvergoeding. Dit mag gerust een unicum genoemd worden. De laatste indexatie dateert namelijk alweer van 2006, ondanks de in de tussentijd sterk gestegen mobiliteitskosten. Vanaf 2023 mogen werkgevers hun werknemers €0,21 per kilometer belastingvrij uitbetalen. Met ingang van 2024 geldt een vergoeding van €0,22 per kilometer.

Het kabinet is zich ervan bewust dat zich niet voor alle vervoerstypen eenzelfde kostenstijging heeft voorgedaan. Voor een deel is de verhoging van het maximum ontoereikend, voor een ander deel is de verhoging wellicht zelfs onnodig. Waarom er dan toch is gekozen voor een generieke verhoging van de maximale onbelaste reiskostenvergoeding? Dit is vooral toe te schrijven aan de realiseerbaarheid van het plan. Volgens het kabinet sluit deze aanpak het beste aan bij de huidige uitvoeringsstructuur van de onbelaste reiskostenvergoeding.

Afschaffing vrijstelling BPM van bestelauto’s ondernemers

Momenteel worden bestelauto’s van ondernemers die voor ten minste 10% zakelijk worden gebruikt vrijgesteld van BPM. Dit gaat veranderen; de BPM-vrijstelling wordt afgeschaft voor grijskentekenvoertuigen. De grondslag voor BPM zal net als bij personenauto’s de CO2-uitstoot worden. De inzet van een bestelauto kan hierdoor zomaar een paar duizend euro hoger per voertuig uitvallen. Dit heeft uiteraard ook gevolgen voor de hoogte van de leasetarieven. Vooral de grotere wagenparken met een aanzienlijke grijskentekenvloot zullen dit voelen.

Voor emissievrije bestelauto’s blijft de vrijstelling van kracht. Hiermee komt het kabinet tegemoet aan organisaties met wagenparken die al in verregaande mate geëlektrificeerd zijn en zij die deze stap binnenkort willen zetten. De overheidsprikkel om te investeren in de elektrificatie van wagenparken blijft dus intact.

Verder: het verlaagde MRB-tarief voor ondernemers gaat verdwijnen. Per 1 januari 2025 wordt de MRB verhoogd met 15%, het jaar erop volgt een nieuwe verhoging van 6,96%. De MRB wordt één-op-één doorbelast aan de leasenemer.

De bijtellingscap

Ook de hoogte van de bijtellingscap verandert. Hierbij houdt het kabinet vast aan de eerder ingezette koers. Per 1 januari 2023 is de bijtellingscap voor EV’s vastgesteld op €30.000. Dat is €5.000 lager dan dit jaar. Met deze verlaging beoogt het kabinet de zakelijke markt meer richting goedkopere emissievrije auto’s te sturen. Ook moet deze maatregel de beschikbaarheid van betaalbare e-occasions voor de particuliere markt vergroten.

Duurzamer mobiliteitsbeleid

Voor de vergroening van personenvervoer en reisgedrag maakt het kabinet tot en met 2030 265 miljoen euro vrij. Ook zijn er in het Klimaatfonds middelen beschikbaar gesteld ten behoeve van onder meer de laadinfrastructuur. Tot slot wordt er gepleit om de nieuwverkoop van fossiele voertuigen vanaf 2030 te verbieden. Dat is vijf jaar eerder dan het door de Europese Commissie geopperde transitiejaar.

Meer weten?

Kun je extra uitleg gebruiken over wat de Prinsjesdag-plannen voor jouw organisatie en mobiliteit betekenen? Of wil je samen met ons nog eens goed kijken naar je mobiliteitspakket? Neem dan contact op met je vaste contactpersoon binnen fleetkennis of bel 085-2100596. Wij helpen je graag verder!

wellicht is dit ook interessant voor u