contact
terug naar overzicht

rapportageverplichting over CO2-uitstoot van de werkgebonden personenmobiliteit per 1 januari 2024

27 juli 2023

Er is veel te doen om de normerende regeling werkgebonden personenmobiliteit. De inwerkingtreding stond aanvankelijk gepland op 1 januari 2022, maar is met twee jaar uitgesteld, mede na klachten van werkgeversorganisaties over het gebrek aan implementatietijd. Ook speelt mee dat de rapportageverplichting niet eerder van start kan gaan dan de Omgevingswet, waarvan de beoogde inwerkingtreding 1 januari 2024 is. Nu lijkt het moment dan echt daar. Wat staat je te wachten?

Rapportageverplichting voor bedrijven met 100+ werknemers

Lang verhaal kort: werkgevers met 100 of meer werknemers zijn vanaf 1 januari 2024 verplicht om jaarlijks te rapporteren over de CO2-uitstoot van werkgebonden personenmobiliteit. De werkgevers in kwestie hebben dus nog enkele maanden om orde op zaken te stellen. Maar hoe gaat het rapporteren precies in zijn werk? Om je op weg te helpen, leggen we hieronder uit wat de rapportageverplichting precies inhoudt en hoe je er als organisatie mee aan de slag gaat.

De CO2-uitstoot in kaart brengen

Zakelijk verkeer en woon-werkverkeer zijn gezamenlijk naar schatting verantwoordelijk voor meer dan 50% van de gereden kilometers in Nederland. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft als doel gesteld de CO2-uitstoot in Nederland te verminderen. Als onderdeel van dit streven, wil het ministerie de CO2-uitstoot van de werkgebonden personenmobiliteit onderzoeken. Door deze gegevens in kaart te brengen, kan er gerichter gestuurd worden op de klimaatdoelen.

Gegevens verzamelen

Werkgevers met 100+ werknemers zijn vanaf 2024 verplicht hun data met betrekking tot werkgebonden personenmobiliteit te delen. Het eerste jaar waarover gerapporteerd moet worden is 2024. Vanaf 2025 worden de ingediende gegevens automatisch beschikbaar gesteld aan de (regionale) omgevingsdienst.

Het Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft een handleiding opgesteld voor het verzamelen van data met betrekking tot werkgebonden personenmobiliteit. De rapportageverplichting vereist de volgende data voor het invullen van het jaarlijkse online formulier:

  • Het totaal aantal kilometers dat werknemers gedurende een kalenderjaar hebben afgelegd voor zakelijk en woon-werkverkeer;
  • Het jaartotaal aan kilometers, opgesplitst naar het soort vervoermiddel en het type brandstof.

rapportageverplichting CO₂-uitstoot
Bron: IenW

Digitaal indienen

Het RVO-portaal voor het indienen van deze gegevens is ontworpen om zoveel mogelijk aan te sluiten op de administratie die je als organisatie al bijhoudt. Zodra alle data in het daarvoor bestemde digitale formulier is ingediend, wordt de CO2-uitstoot van je organisatie automatisch berekend. Vervolgens krijg je een rapportage met een totaaloverzicht van de opgevoerde data, de berekende CO2-uitstoot en adviezen om de uitstoot de komende jaren te verminderen.

Ondersteuning bij de rapportageverplichting

fleetkennis ondersteunt je graag bij het voldoen aan deze rapportageverplichting. Ons inzicht in wagenparken geeft veel sturingsinformatie. Door verschillende databronnen van onze klanten te koppelen, kunnen wij aantoonbaar maken met welke mobiliteitsoplossingen de CO2-uitstoot van je organisatie de komende jaren verder verlaagd kan worden, alsook een plan uitwerken voor de implementatie ervan.

Kunnen we jouw organisatie hierbij ondersteunen? We helpen je graag op weg met advies waar je mee vooruitkomt. Bel 085-2100596 voor meer informatie.

wellicht is dit ook interessant voor u