contact
terug naar overzicht

wat betekent het Klimaatakkoord voor jou?

14 september 2019


“Zorgeloze mobiliteit, voor alles en iedereen in 2050. Geen emissies, uitstekende bereikbaarheid, toegankelijk voor jong en oud, arm en rijk, valide en mindervalide. Betaalbaar, veilig, comfortabel, makkelijk én gezond. Slimme, duurzame, compacte steden met optimale doorstroming van mensen en goederen. Mooie, leefbare en goed ontsloten gebieden en dorpen waarbij mobiliteit de schakel is tussen wonen, werken en vrije tijd.”

Met deze woorden start het Klimaatakkoord het onderdeel ‘mobiliteit’. Het is misschien wel de mooiste passage uit het 250 pagina’s tellende document. Dit door deelnemers van de Mobiliteitstafel samengestelde voorstel moet leiden tot een toekomstbestendig mobiliteitssysteem. Een systeem dat het publieke belang dient en de beoogde CO2-reductie niet in de weg staat. Belangrijke doelstellingen van dit evolutionaire mobiliteitssysteem? 1) Alle verkochte auto’s zijn vanaf 2030 emissieloos 2) We kunnen in 2050 kiezen uit verschillende CO2-neutrale mobiliteitsoplossingen 3) De zelfrijdende auto is onderdeel van ieders mobiliteit.

Elektrisch rijden blijft interessant

Verwacht wordt dat, ondanks de stijgende bijtelling, elektrisch rijden interessant blijft. Leasemaatschappijen worden gestimuleerd om leasetarieven laag te houden. Daarbij komt dat de laadinfrastructuur in Nederland flink wordt uitgebreid, zo is te lezen in het Klimaatakkoord. We gaan namelijk van 120.000 laadpalen in 2018 naar maar liefst 1,8 miljoen exemplaren in 2030.

Focus op alternatieve brandstoffen

Niet alleen het opladen van je elektrische auto is straks mogelijk bij een groot deel van de Nederlandse tankstations. Je kunt er in de toekomst ook terecht voor het tanken van alternatieve brandstoffen, zoals waterstof. Beoogd wordt dat in 2030 zo’n 300.000 voertuigen, voornamelijk OV-bussen, vrachtwagens en treinen, op waterstof rijden.

Afrekenen per kilometer

Het huidige belastingstelsel moet op de schop. Het belastingsysteem van nu werft inkomsten uit voornamelijk fossiel aangedreven wagenparken. Wijzigt het belastingsysteem niet, dan wordt een steeds kleinere groep verantwoordelijk voor de kosten. Rekeningrijden moet uitkomst bieden. In het Klimaatakkoord zijn drie mogelijke varianten beschreven:

Elektrische voertuigen Fossiele brandstofvoertuigen
Variant 1. Betalen per kilometer, geen spitsheffing Huidige stelsel blijft gelden
Variant 2. Betalen per kilometer, geen spitsheffing Betalen per kilometer, geen spitsheffing
Variant 3. Betalen per kilometer, wel spitsheffing Betalen per kilometer, wel spitsheffing


Op weg naar duurzame mobiliteit

Het Klimaatakkoord vormt een mooie eerste stap naar goede en duurzame mobiliteit, vinden wij. Zo wordt het Infrastructuurfonds omgedoopt tot Mobiliteitsfonds. We verwachten dat verschillende vormen van mobiliteit daardoor beter op elkaar zullen aansluiten. Een minpunt is er helaas ook. Want berijders die in 2019 een auto hebben besteld, komen voor een verrassing te staan. Zij worden namelijk met ingang van 2020 extra belast.

Weten wat het Klimaatakkoord voor jouw organisatie betekent? Wij vertellen het je graag. Want als heel Nederland haar pijlen richt op een CO2-neutraal mobiliteitsplan, blijf jij toch niet achter?

wellicht is dit ook interessant voor u