contact
terug naar overzicht

werknemer switcht tijdens leaseduur, wat gebeurt er met de leaseauto?

31 mei 2023

Je hebt de ideale kandidaat gevonden! Knap zat in de krappe arbeidsmarkt. Handtekening zetten en op naar het onboarden! Niets staat een succesvolle samenwerking nog in de weg... Maar dan blijkt dat jouw kandidaat nog een lopend leasecontract heeft. Hoe moet dat nu verder?

Berijder blij, werkgever blij

Vanuit berijdersperspectief is het best begrijpelijk om een bestaande leaseauto mee te willen nemen naar een nieuwe werkgever. Vaak heeft diegene nog een gunstige bijtelling, is er sprake van een eigen bijdrage of dient de berijder bij voortijdig vertrek de resterende eigen bijdragen in één keer te voldoen. Bij deze scenario’s wordt de berijder geconfronteerd met aanzienlijke kosten (ook indirecte). Het is dan aantrekkelijker om de auto mee te verhuizen.

Ook vanuit werkgeverszijde kan het meeverhuizen van de leaseauto interessant zijn, want je geeft een extra reden om bij jou aan de slag te gaan.

Scenario’s uit de praktijk

De vervolgvraag is natuurlijk: hoe wordt zoiets afgewikkeld? Hieronder delen we een tweetal scenario’s die we vaak tegenkomen:

  • Contract doorzetten bij dezelfde leasemaatschappij. Zo op het oog lijkt dit de makkelijkste oplossing, maar schijn bedriegt. Want met elke nieuwe leasemaatschappij die toetreedt tot je wagenpark wordt het beheer ervan complexer en tijdrovender. Voor die ene auto gelden andere contractvoorwaarden, expiraties, hercalculaties, betaalstromen en wat al niet meer. De financiële en administratieve afwikkeling hiervan vergt veel (maat)werk. De daarmee gepaard gaande kosten wegen niet altijd op tegen de baten. Een ander manco van deze aanpak is dat je als organisatie hoe dan ook de resterende looptijd van het leasecontract moet uitdienen. Dus óók bij een gedwongen vertrek van de medewerker binnen dan wel buiten de proeftijd;
  • Auto overnemen. De auto overkopen geeft – grosso modo – de minste rompslomp. Maar de leasemaatschappij waar de auto onder contract staat is daar niet altijd toe bereid en kan dit vetoën. Is die bereidheid er wel? Vaak geldt er dan een verplichte afkoopsom waarvoor je de hoofdprijs betaalt. Een bruidsschat feitelijk.

Wanneer er een mogelijkheid tot overname bestaat, heeft dit meestal de voorkeur, vanwege de lagere kosten op de (middel)lange termijn.

En wat als een eigen werknemer voortijdig vertrekt?

Andersom kan natuurlijk ook voorkomen, namelijk dat het dienstverband van een werknemer eindigt tijdens de looptijd van de leaseovereenkomst. Het is belangrijk om in de bedrijfsautoregeling vooraf en eenduidig vast te leggen welke opties er in die situatie zijn. Enkele opties die vaak vermeld worden:

  • De auto verhuist mee naar de volgende werkgever. Ook hier geldt: dit kan alleen als de leasemaatschappij daartoe bereid is;
  • De werknemer betaalt de kosten voor de vroegtijdige beëindiging van het leasecontract bij retour van de auto aan de leasemaatschappij. Dergelijke vorderingen kennen de nodige haken en ogen, leiden frequent tot juridisch getouwtrek en zijn dus tamelijk uitzonderlijk;
  • De auto wordt aan een andere werknemer doorgegeven. De leaseauto blijft gewoon onderdeel van het wagenpark, maar kent een berijderswissel.

De laatste optie is vanuit werkgeversperspectief het meest wenselijk, omdat hier het minste papierwerk bij komt kijken.

Denk er niet te lichtzinnig over

Aan welke kant van het spectrum je je als werkgever ook bevindt: denk niet te lichtzinnig over dit onderwerp. Financiële en operationele gevolgen heeft het altijd. Wees je daarvan bewust tijdens de onderhandelingsfase met kandidaten en bij het opstellen van de bedrijfsautoregeling. Zo word je niet geconfronteerd met hoge onvoorziene kosten.

Wil je meer weten over dit onderwerp? Voel je vrij om met ons te sparren. Neem contact op voor meer informatie.

wellicht is dit ook interessant voor u