contact
terug naar overzicht

onvoorspelbare levertijden: hoe mee te dealen?

26 juni 2023

De afgelopen jaren heeft zakelijk Nederland gemerkt dat het bestellen van nieuwe voertuigen regelmatig lange wachttijden met zich meebrengt. Maar het omgekeerde kan ook zomaar gebeuren: de nieuwe leaseauto staat al klaar terwijl de huidige nog in contract is. Hoe kun je hier het beste mee dealen?

Onvoorziene factoren bemoeilijken wagenparkbeheer

Het lang vooruitbestellen van auto’s vergt – zeker administratief gezien – het nodige werk en is dus verre van ideaal. In de tussenliggende periode kan er nog een hoop gebeuren, zoals prijsmutaties door een modeljaarwisseling, aanpassingen binnen de bestaande bedrijfsautoregeling of een berijder die uit dienst treedt nog voordat de auto geleverd wordt. Deze onvoorziene factoren bemoeilijken het efficiënt beheren van het wagenpark.

Onvoorspelbare levertijden zorgen regelmatig tot aanpassing van lopende leasecontracten, zowel in het geval dat de bestelde auto nog even uitblijft of dat de nieuwe auto al voor de deur staat en de leasekosten van het lopende contract daar niet op begroot zijn. Dit heeft impact op de totale eigendomskosten (TCO), want een langere leaseperiode betekent vaak lagere leasekosten. Het schuiven met contracten gaat zoals eerder aangegeven gepaard met de nodige administratie en maakt budgetteren van kosten ingewikkelder. Het is daarom zaak om de contracten van nieuwe auto’s zo goed mogelijk aan te laten sluiten op lopende contracten.

Hieronder delen we de opties die je tot je beschikking hebt als de levering van de nieuwe leaseauto(‘s) niet geheel aansluit(en).

Wat als de auto ‘te laat’ komt?

  • Het verlengen van lopende contracten biedt een tijdelijke oplossing wanneer de datum van levering van de nieuwe auto nog niet bekend is bij expiratie van het huidige leasecontract. Met de nadruk op tijdelijk, want er komt altijd een moment waarop de leasemaatschappij de auto terugwenst en er toch echt een (vaak duurder) alternatief klaar moet staan om het tijdelijke gat op te vullen. Het voordeel van het niet aanpassen van een geëxpireerd leasecontract betekent dat de leasekosten onveranderd blijven. De keerzijde is dat er geen reparatie en of onderhoud meer op het voertuig wordt uitgevoerd. Voor berijders is deze optie ook niet zaligmakend, omdat eventuele korting op de bijtelling na 60 maanden komt te vervallen;
  • Ter overbrugging van de tussenliggende periode tot aan de levering kan ook worden geopteerd voor een huurauto of shortlease. Het mag geen verrassing heten dat deze alternatieven bij aanhoudende wachttijden een behoorlijke kostenpost vormen.

En wat als de auto ‘te vroeg’ komt?

  • Met het inkorten van lopende contracten kan worden gezorgd voor een optimale aansluiting op de levering van de nieuwe auto. Deze aanpassing vergt een nauwe coördinatie tussen de leasemaatschappij en andere betrokken partijen. De haalbaarheid van deze optie moet per berijder worden getoetst en brengt ook vaak kosten met zich mee;
  • Een andere optie is de (nog lopende, niet geëxpireerde) leaseauto op te nemen in de pool. Die poolauto kan dan worden ingezet bij een (nieuwe) medewerker die recht heeft op een leaseauto. Deze insteek kan financieel voordeel bieden, omdat je voor nieuwe collega’s geen kostbare alternatieven, zoals shortlease of een huurauto hoeft in te zetten;
  • Tot slot kan ook worden geprobeerd om de levering van de nieuwe auto uit te stellen. Bij deze constructie plaatst de dealer de auto in zijn voorraad. Let wel: dealers zijn over het algemeen terughoudend om voorraden aan te houden voor een langere periode. Deze optie is vaak wel bespreekbaar bij een overbruggingsperiode van één of twee maanden.

Van een troebele blik naar zicht op de horizon

Verschillende factoren vertroebelen nog steeds het zicht op levertijden. Het is voor iedereen in de keten essentieel om klanten daar regelmatig over te informeren. Transparantie creëert vertrouwen, zorgt voor betere sturingsinformatie en verbetert de planning binnen wagenparkbeheer. Bij fleetkennis maken we ons daar dag in dag uit hard voor.

Houden onvoorspelbare levertijden de gemoederen ook bezig binnen jouw bedrijf? En ben je benieuwd wat we voor je kunnen betekenen? Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

wellicht is dit ook interessant voor u