contact
terug naar overzicht

prijsverhogingen in de leasewereld: de impact op lopende leasecontracten

11 juli 2023

De inflatie laat ook de automotive niet onberoerd. De fabricagekosten voor auto’s zijn gestegen waardoor de aanschafkosten van de auto’s zijn verhoogd. Verzekeringen en de houderschapsbelasting zijn gestegen en ook de werkplaatsuren zijn in tarief aangepast. Stuk voor stuk prijsontwikkelingen waar leasemaatschappijen geen vat op hebben. Omwille hiervan zien sommigen van hen zich genoodzaakt ook de tarieven van lopende leasecontracten aan te passen. Zijn deze verhogingen gerechtvaardigd? En waar ligt de grens? Jeroen van der Rijst, directeur van fleetkennis, deelt zijn visie op deze vragen.

Verschillende leasevormen, verschillende prijseffecten

“Om de gronden waarop leasemaatschappijen tarieven van lopende contracten verhogen te kunnen beoordelen, moet er allereerst onderscheid worden gemaakt tussen de verschillende leasevormen”, aldus Jeroen. Het gaat hier om leasevormen op basis van open en gesloten calculatie:

  • Open calculatie. Bij een open calculatie worden in principe alle kosten en opbrengsten transparant verrekend tussen de leasemaatschappij en de klant. Dit betekent dat alle kosten die tijdens de looptijd van het leasecontract ontstaan, zoals reparaties, onderhoud en banden (ROB), direct worden doorberekend op basis van de gemaakte afspraken. Ook andere kostencomponenten, zoals overheidsheffingen, worden meegenomen in de calculatie;
  • Gesloten calculatie. Bij een gesloten calculatie worden de tarieven voor het leasecontract op componentniveau vooraf bepaald en vastgelegd in een overeenkomst. Hierbij wordt een vast bedrag afgesproken waarin alle kosten en risico’s zijn opgenomen, inclusief ROB, assurantie, rente en eventuele andere variabele kosten. Gedurende de looptijd van het contract vinden er geen tussentijdse tariefaanpassingen plaats, tenzij er specifieke omstandigheden zijn die dit rechtvaardigen. Bij het aangaan van een gesloten calculatie kan overigens wel worden overeengekomen dat bepaalde onderdelen van de leaseprijs hiervan zijn uitgesloten.

Prijsstijgingen in leasecontracten kunnen dus beide leasevormen treffen, al is de impact het grootst voor leaseovereenkomsten op basis van open calculatie.

De gronden voor en grenzen van verhoging van de leasetarieven

Leasemaatschappijen rechtvaardigen de tariefsverhogingen voor lopende leasecontracten hoofdzakelijk op grond van de gestegen kosten voor assurantie en ROB, ziet Jeroen: “Een inflatiecorrectie lijkt op zichzelf begrijpelijk en gerechtvaardigd. Toch is het belangrijk om te beseffen dat in een periode waarin alle kosten stijgen, ook de opbrengsten uit restwaardes toenemen. Hier zou een gebaar naar de klant niet misstaan, er is immers sprake van extra inkomsten.”

Jeroen benadrukt daarbij dat leasemaatschappijen handelen binnen de wettelijke kaders en contractuele bepalingen, maar constateert ook dat de prijsverhogingen onder klanten toch de nodige vragen oproepen.

Hij adviseert klanten dan ook om dit thema bespreekbaar te maken met de betreffende leasemaatschappijen. “Wellicht zijn ze bereid om de prijsverhogingen terug te draaien of klanten op zijn minst tegemoet te komen door een deel van de extra inkomsten met de prijsverhogingen te verrekenen.”

Een kritische blik op tariefsverhogingen

Word je binnen jouw wagenpark ook geconfronteerd met (forse) tariefsverhogingen? Onderzoek dan of deze tariefsverhogingen passen binnen de mantelovereenkomst. fleetkennis biedt graag een extra paar ogen om te controleren of alles conform de gemaakte afspraken verloopt. Heb je vragen over de stijgende leasetarieven? We helpen je graag op weg met advies waar je mee vooruitkomt. Bel 085-2100596 voor meer informatie.

wellicht is dit ook interessant voor u